ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Χάρτης τόπου


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αυτός είναι ο χάρτης τόπου του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εδώ απεικονίζεται συνοπτικά όλος ο τόπος.

 

 • Υποπρόγραμμα 1: Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση
  Μέτρα για την αναμόρφωση των προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης, το Ενιαίο Λύκειο, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών.

 • Υποπρόγραμμα 3: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Μέτρα για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, την έρευνα και τις υποτροφίες, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.

 • Αναζήτηση στο ΕΠΕΑΕΚ
  Δυνατότητα για αναζήτηση στο site του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ με τη χρήση λέξεων-κλειδιών.

 • Ανακοινώσεις new_spin.gif (7258 bytes)
  Εδώ θα βρείτε όλες τις παλιές και νέες ανακοινώσεις του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ.
 • Διοργάνωση Διημερίδας
  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στις 16 και 17 Ιουνίου 2000, στην Αίθουσα Τελετών, διοργάνωσε διημερίδα στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των έργων που υλοποίησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρίασή της αριθμ. 5/12/4/2000 αποφάσισε να εισηγηθεί την πρόσληψη έξι (6) επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία μαθημάτων του ανωτέρω τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001

 • Διαδικασία ολοκλήρωσης έργων ΕΠΕΑΕΚ
  Εν όψει της προετοιμασίας για την υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Έργων ΕΚΤ για το Β' ΚΠΣ, κρίνεται σκόπιμο να ανακεφαλαιώσουμε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποπληρωμής των έργων εκ μέρους του ΥΠΕΠΘ

 • Διοργάνωση εκδήλωσης-έκθεσης παρουσιάσης του Α' ΕΠΕΑΕΚ
  Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης από το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων του Α' ΕΠΕΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στην έκθεση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των έργων του Υποπρογράμματος 3 στα οποία ήταν Κύριος Ανάδοχος.

 • Διοργάνωση έκθεσης-διημερίδας του Α' ΕΠΕΑΕΚ
  Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης από το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων του Α' ΕΠΕΑΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στην έκθεση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των έργων στα οποία ήταν Κύριος Ανάδοχος.

 • Σελίδα της Ευρωπαϊής Ένωσης
  Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφιερώνει μια ιστοσελίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει πολλούς συνδέσμους σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αλλά θα συνεχώς θα ανανεώνεται για να καλύψει όσους περισσότερους τομείς της καθημερινής ζωής μπορεί.

 

 • Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
  Εδώ θα βρείτε χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε τις διευθύνσεις μερικών έργων ΕΠΕΑΕΚ που είναι ανεξάρτητες από τις ιστοσελίδες του ΕΠΕΑΕΚ. Επίσης, θα βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, καθώς, και τις διευθύνσεις των Γραφείων ΕΠΕΑΕΚ, των γραφείων Διασύνδεσης και Διαμεσολάβησης των Ιδρυμάτων.

 • Γενική παρουσίαση του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
  Με αφορμή τη διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης από το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων του Α' ΕΠΕΑΕΚ, γίνεται διαθέσιμη στο Διαδίκτυο η γενική παρουσίαση του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ όπως προβάλλεται στην έκθεση-διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο από 4 έως 10 Δεκεμβρίου 2000.

 • new_spin.gif (7258 bytes)Σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφιερώνει μια ιστοσελίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει πολλούς συνδέσμους σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αλλά θα συνεχώς θα ανανεώνεται για να καλύψει όσους περισσότερους τομείς της καθημερινής ζωής μπορεί.

 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα στο ΚΠΣ 2000-2006
  Συλλογή Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Οδηγοί-Εγχειρίδια


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email:
epeaek@cc.uoi.gr