ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Μαθηματικά για το 2001. Αναμόρφωση και αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της οικονομίας.

Τα μαθηματικά αποτελούν στην εποχή μας απαραίτητο εργαλείο για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί ποσοτική ανάλυση. Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Εκπαιδευτικός στόχος των Τμημάτων Μαθηματικών των Πανεπιστημίων είναι να παρέχουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στην κοινωνία με τρεις τρόπους:

 1. Εκπαιδεύοντας μαθηματικούς ικανούς να απασχοληθούν σε κάθε κλάδο της οικονομίας στον οποίο απαιτούνται ειδικές μαθηματικές γνώσεις.

 2. Προσφέροντας τη μαθηματική συνιστώσα των σπουδών άλλων ειδικοτήτων.

 3. Προετοιμάζοντας τους κατάλληλους δασκάλους που θα προσφέρουν τη μαθηματική παιδεία στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 

Αντικείμενο

Το προτεινόμενο έργο καλείται να αναμορφώσει το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Τμημάτων στην Ελλάδα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό της ύλης των βασικών μαθημάτων του κλάδου,

 2. βελτίωση της διδασκαλίας και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα, κατά προτεραιότητα των βασικών μαθημάτων:

 1. εισαγωγή ή αναμόρφωση των εργαστηρίων Ασκήσεων,

 2. απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών ή τελειόφοιτων για την επίβλεψη και διδασκαλία Εργαστηρίων Ασκήσεων,

 3. χρήση συμβολικών υπολογιστικών πακέτων,

 4. ιδιαίτερη προσοχή στα μαθήματα του 1ου έτους, ώστε να εξασφαλίζονται κοινές βασικές γνώσεις για όλους τους φοιτητές.

 1. αναμόρφωση των υπαρχόντων και εισαγωγή νέων μαθημάτων επιλογής, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες εξελίξεις των μαθηματικών και των εφαρμογών τους,

 2. εμπλουτισμό της Ελληνικής μαθηματικής βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα στα βασικά μαθήματα,

 3. ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών στην προπτυχιακή εκπαίδευση, με όλα τα τμήματα, με προτεραιότητα στις συνεργασίες που ανταποκρίνονται σε ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Μαθηματικά για το 2001. Αναμόρφωση και αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0717
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγ. Μπαϊκούσης Χρήστος

Τηλ. 2651098273

Φαξ. 26510

Email: cbaikou@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Γκανάς Ιωάννης

Τηλ. 2651098258

Φαξ 26510

Email: iganas@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα, και

3.3.η.1 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/10/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 40.613.000

ΕΤΠΑ: 15.800.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr