ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Προγράμματος Σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημείας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

O κύριος στόχος του έργου αναμόρφωσης και αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η δημιουργία χημικών, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες σε σχέση με τη χημική επιστήμη και στις εφαρμογές της.

Μέσα από το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών ο χημικός θα αποκτά σε ανταγωνιστικό επίπεδο τη βασική χημική εκπαίδευση ώστε να είναι έτοιμος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης χημικής βιομηχανίας. Το νέο πρόγραμμα θα δίνει επίσης τη δυνατότητα στον πτυχιούχο να ενταχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας, εφ’ όσον το επιθυμεί.

 

Αντικείμενο

Η υλοποίηση του έργου θα στηριχθεί στους παρακάτω άξονες:

  1. Την εφαρμογή ενός ισχυρού κορμού βασικών υποχρεωτικών μαθημάτων διάρκειας 7 εξαμήνων που θα συμπληρώνονται από μαθήματα ειδικότητας / μαθήματα κύκλου διάρκειας ενός εξαμήνου.

  2. Την εφαρμογή νέων μορφών διδασκαλίας με την εισαγωγή της πληροφορικής, ηλεκτρονικών πολυμέσων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

  3. Την ουσιαστική ένταξη των μεταπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Χημείας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  4. Την ανανέωση και συμπλήρωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων του προπτυχιακού προγράμματος.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προβλεφθεί να συνδυασθεί και να συμπληρωθεί με τα εξής προγράμματα:

  1. Πρόγραμμα βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ. Με το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνεται η βιβλιοθήκη με τα κατάλληλα συγγράμματα σε πολλαπλά ανάτυπα που θα διατίθενται στους φοιτητές για χρήση και δανεισμό.

  2. Με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών-Φοιτητριών του Τμήματος Χημείας που έχει ήδη εγκριθεί από το ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραμμα αυτό θα συμπληρώσει την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών και θα τους φέρει σε επαφή με τα πραγματικά προβλήματα του επαγγέλματός τους καθώς και με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.

  3. Το πρόγραμμα ανάπτυξης Δικτύων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παν/μιο Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας (Scientific Communication) και συνδιαχείριση χημικών πληροφοριών (Application of Chemical data) μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημείας
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0699
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Καραγιάννης Μιλτιάδης

Τηλ. 2651098406

Φαξ. 2651098407

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράματα, και

3.3.η.1 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 107.200.000

ΕΤΠΑ: 23.500.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr