ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Φυσικού Τμήματος


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει ένα κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων (μαθήματα δομής) τα οποία σκοπεύουν στη μετάδοση και απόκτηση βασικών γνώσεων της Φυσικής, απαραίτητων σε όλους τους κλάδους της Φυσικής και σε αρκετούς άλλους κλάδους των θετικών επιστημών. Περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά κατ’ επιλογήν μαθημάτων τα οποία σκοπεύουν στην εξειδίκευση και διεύρυνση σε ορισμένες επιστημονικές περιοχές της Φυσικής (μαθήματα ύλης).

Το υλοποιούμενο έργο έχει ως βασικό στόχο την εφαρμογή διορθωτικών αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη υλοποίηση της διδασκαλίας.

Αντικείμενο

Παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως προς τη σύλληψή του, ιδιαίτερα στα υποχρεωτικά μαθήματα, δεν διαφέρει ουσιαστικά από τα αντίστοιχα προγράμματα γνωστών ξένων Πανεπιστημίων, δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά υπόκειται σε συνεχείς τροποποιήσεις και προσαρμογές. Τα επιλεγόμενα μαθήματα δίνουν την ευκαιρία όχι μόνο για εξειδίκευση και διεύρυνση των γνώσεων αλλά αποτελούν, μαζί με τη διπλωματική εργασία, ένα δίαυλο διασύνδεσης με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα στην αξιοποίηση των πολυμέσων ως μέσων διδασκαλίας. Οι διορθωτικές αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν αφορούν κυρίως την καλύτερη υλοποίηση της διδασκαλίας. Αυτές συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  1. Εισαγωγή πειραμάτων επίδειξης και προσομοίωσης της Γενικής Φυσικής καθώς και σε άλλα μαθήματα.

  2. Κατανομή των φοιτητών σε μικρές ομάδες για τη διδασκαλία των φροντιστηριακών ασκήσεων.

  3. Ουσιαστικότερη επίβλεψη και αξιολόγηση των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις.

  4. Αναβάθμιση των διπλωματικών εργασιών.

  5. Χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία και παραγωγή διδακτικού υλικού.

Επιπλέον θα επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών ως προς τα κατ’ επιλογήν μαθήματα που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη μικροηλεκτρονική, τα σύγχρονα υλικά και τις εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Φυσικού Τμήματος
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0698
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης

Τηλ. 2651098487, 45181

Φαξ. 2651045631

Email: tamvakis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Κανδρέλης Αλέξανδρος

Τηλ. 2651097193

Φαξ 2651097192

Email:

Υφαντή Άννα

Τηλ. 2651097193

Φαξ 2651097192

Email:

Ενέργεια 3.1.α. Προγράμματα Σπουδών-Συγγράμματα

3.3.η.1 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/10/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 56.800.000

ΕΤΠΑ: 16.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr