ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωανννίνων.


Υποπρόγραμμα 1

Υποπρόγραμμα 2

Υποπρόγραμμα 3

Υποπρόγραμμα 4


1. Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

1.1 Αναμόρφωση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΚΤ)

1.1.ζ(1) Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών

1.1.ζ(2) Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών

1.3 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και λοιπές υποστηριστηρικτικές ενέργειες (ΕΚΤ)

1.3.α Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

1.3.γ Σχολικές Βιβλιοθήκες

 

3. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ)

3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα

3.1.β Βιβλιοθήκες

3.1.γ Πληροφορική

3.1.δ.2 Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση

3.1.ε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής

3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3.2 Μεταπτυχιακά - Έρευνα - Υποτροφίες (ΕΚΤ)

3.2.α Μεταπτυχιακά

3.4 Σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής (ΕΚΤ)

3.4.α Γραφεία Διασύνδεσης

3.4.β Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Σπουδαστών

3.4.γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης

 

4. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης

4.1 Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

4.1.α Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών

4.1.γ Αποτίμηση Εκπαιδευτικού έργου


1.1.ζ (1) Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0664

Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων

Γκότοβος Αθανάσιος

1/5/1997

31/12/1999

1.1.ζ (2)

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0861

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων Ηπείρου-Αιτωλοκαρνανίας-Λευκάδας και Κερκύρας σε θέματα προβληματικής συμπεριφοράς εφήβων

Στασινός Δημήτριος

1/2/1999

31/12/1999


Στην κορυφή


1.3.α Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0729

Ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Καψάλης Γεώργιος

1/5/1997

31/12/1999

1.3.γ Σχολικές Βιβλιοθήκες

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0744

Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κερκύρας και Αιτωλοακαρνανίας

Παπαγεωργίου Γεώργιος

1/1/1998

31/12/1999


Στην κορυφή


3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράματα

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0699

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του Προγράμματος Σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημείας

Καραγιάννης Μιλτιάδης

1/1/1997

31/12/199

 

61/0687

Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής μέσω διδασκαλίας και άσκησης υποβοηθούμενης από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Ψύλλας Κωνσταντίνος

1/10/1997

31/12/1999

 

61/0697

Επανασχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

Φωτιάδης Δημήτριος

1/11/1997

31/12/1999

 

61/0717

Μαθηματικά για το 2001. Αναμόρφωση και αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα

Μπαϊκούσης Χρήστος

1/10/1997

31/12/1999

 

61/0727

Βελτίωση υποδομής για υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων

Παντής Γεώργιος

1/1/1998

31/12/1999

         

61/0698

Ανάπττυξη και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Φυσικού Τμήματος

Ταμβάκης Κυριάκος

1/10/1997

31/12/1999

3.1.β Βιβλιοθήκες

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0566

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τσόλας Ορέστης

1/7/1995

31/12/1999

   

61/0784

Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

Ζάχος Γεώργιος

1/11/1998

31/12/1999

3.1.γ Πληροφορική

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

62/0652

Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNet)

Φωτιάδης Δημήτριος

1/1/1997

31/12/1999

 

61/0649

Εγκατάσταση - λειτουργία δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φωτιάδης Δημήτριος

1/9/1996

31/12/1999

3.1.δ.2 Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0812

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Φωτιάδης Δημήτριος

1/1/1999

31/5/2000

3.1.ε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0725

Επιστήμες και Πολιτισμός

Ταμβάκης Κυριάκος

1/1/1998

31/12/1999

61/0726

Εφαρμοσμένη Αγρο-οικολογία

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

1/1/1998

31/12/1999

61/0724

Βιοχημεία

Τσόλας Ορέστης

1/1/1998

31/12/1999

3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0863

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Γεροθανάσης Ιωάννης

1/1/1999

30/6/2000

61/0908

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Παλιούρας Αθανάσιος

1/10/1998

30/6/2000

61/0862

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Μπολοβίνος Αγησίλαος

1/1/1999

30/6/2000

61/0864

Τμήμα Επιστημών της Τέχνης

Παντής Γεώργιος

1/1/1999

30/6/2000

61/0906

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γαλάνης Σοφοκλής

1/1/1999

30/6/2000

61/0907

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Μπάδα Κωνσταντίνα

1/10/1998

30/6/2000


Στην κορυφή


3.2.α Μεταπτυχιακά 

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0730

Βιοανόργανη Χημεία

Χατζηλιάδης Νικόλαος

1/1/1997

31/12/1999

61/0700

Ανάπτυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής

Λαγαρής Ισαάκ

1/11/1997

31/12/1999

61/0777

Βιοστατιστική

Καρακώστας Κωνσταντίνος

1/4/1998

31/12/1999

61/0780

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

Γλάρος Δημήτριος

1/1/1998

31/12/1999

61/0748

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

1/3/1998

31/12/1999

61/0745

Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών

Νούτσος Παναγιώτης

1/1/1998

31/12/1999

61/0769

Επιστήμη & Τεχνολογία των Πολυμερών

Κοσμάς Μάριος

1/1/1997

31/12/1999

61/0757

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας

Γλάρος Δημήτριος

1/1/1998

31/12/1999

61/0735

Βιοτεχνολογία

Λαζαρίδης Ιωάννης

1/4/1998

31/12/1999

3.4.α Γραφεία Διασύνδεσης

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0648

Επαναλειτουργία και οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κοντομηνάς Μιχαήλ

1/1/1997

31/12/1999

3.4.β Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Σπουδαστών

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0779

Διεπιστημονική - μεθοδολογική προσέγγιση της κλινικής πρακτικής άσκησης στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής.

Σταύρου Λάμπρος

1/9/1998

30/6/1999

61/0790

Εφαρμογή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φωτιάδης Δημήτριος

1/9/1998

31/12/1999

61/0667

Πρακτική άσκηση φοιτητών - φοιτητριών του Τμήματος Χημείας

Πομώνης Φίλιππος

1/1/1997

31/12/1999

61/0792

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Μαθηματικού Τμήματος

Παπαχρήστος Σωτήριος

1/10/1998

31/12/1999

3.4.γ Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0722

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης Διοριστέων Δασκάλων Πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών εξωτερικού

Μπρούζος Ανδρέας

1/12/1997

31/5/1998

61/0631

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων Νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού

Παπαϊωάννου Απόστολος

15/9/1995

31/5/1996

61/0714

Ποιοτικός έλεγχος στη Βιομηχανία Τροφίμων και υλικών συσκευασίας

Κοντομηνάς Μιχαήλ

1/1/1998

31/12/1999

61/0656

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.

Καψάλης Γεώργιος

2/12/1996

31/3/1997

61/0659

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.

Τζούλης Χρήστος

15/9/1996

31/5/1997

 


Στην κορυφή


4.1.α Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0734

Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών - Πληροφορική για προχωρημένους

Ακρίβης Γεώργιος

27/4/1998

15/5/1998

61/0759

Εκπαίδευση Διοικητικών στελεχών Πληροφορικής - 2 σειρές αρχαρίων

Ακρίβης Γεώργιος

18/5/1998

5/6/1998

61/0728

Πληροφορική για αρχάριους (α' σειρά). Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών

Ακρίβης Γεώργιος

9/3/1998

27/3/1998

61/0647

Σεμινάριο Πληροφορικής για αρχάριους (Α' Επίπεδο)

Ακρίβης Γεώργιος

31/3/1997

18/4/1997

4.1.γ Αποτίμηση Εκπαιδευτικού έργου

Κωδ.

Τίτλος Προγράμματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Έναρξη

Λήξη

61/0855

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πομώνης Φίλιππος

25/1/1999

25/10/1999

61/0809

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας

Κοσμάς Μάριος

1/1/1999

30/9/1999

61/0822

Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικής

Ταμβάκης Κυριάκος

1/4/1999

31/10/1999


Υποπρόγραμμα 1

Υποπρόγραμμα 2

Υποπρόγραμμα 3

Υποπρόγραμμα 4


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωανννίνων.


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr