ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Πληροφορική για αρχάριους (α' σειρά). Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη περιγραφή

Το έργο αυτό αποτέλεσε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διοικητικών Υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ στην Πληροφορική.

Απευθύνθηκε σε αρχάριους καταρτιζόμενους στην Πληροφορική και είχε διάρκεια ενός περίπου μήνα.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος ήταν η εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, καθώς και η εκπαίδευση στο Λειτουργικό Σύστημα DOS, στο περιβάλλον των Windows, στην Επεξεργασία Κειμένου (Word for Windows) και στις βάσεις δεδομένων.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Πληροφορική για αρχάριους (α' σειρά). Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0728
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Ακρίβης

Τηλ. 2651097300

Φαξ. 2651048131

Email: akrivis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  
Ενέργεια 4.1.α. Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών
Διάρκεια Έργου

Από 09/03/1998 έως 27/03/1998

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 5.200.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr