ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Σεμινάριο Πληροφορικής για αρχάριους (Α' επίπεδο)


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το υλοποιούμενο αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται με σκοπό την επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων στο αντικείμενο της Πληροφορικής.

Η διάρκειά του είναι ενός μηνός περίπου.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο κατάρτισης είναι γενικά η εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Οι καταρτιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στο Λειτουργικό Σύστημα DOS, στο περιβάλλον των Windows, στην Επεξεργασία Κειμένου (χρήση του επεξεργαστή κειμένων Word ) και στις βάσεις δεδομένων.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Σεμινάριο Πληροφορικής για αρχάριους (Α' επίπεδο)
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0647
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Ακρίβης

Τηλ. 2651097300

Φαξ. 2651048131

Email: akrivis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  
Ενέργεια 4.1.α. Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών
Διάρκεια Έργου

Από 31/03/1997 έως 18/04/1997

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 2.500.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr