ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή προγράμματος επανεκπαίδευσης στους πτυχιούχους Δασκάλους Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας.

Στα πλαίσια αυτά το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί την επανεκπαίδευση πτυχιούχων Δασκάλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχος του προγράμματος είναι:

  1. Η απόκτηση Ελληνικής Παιδείας,

  2. Η μελέτη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και

  3. Η εμβάθυνση στους τομείς της ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι υπεύθυνο για:

α. την επιλογή του διδακτικού προσωπικού,

β. την επιλογή υπεύθυνων γραμματειακής στήριξης,

γ. τις εγγραφές και φοίτηση των επανεκπαιδευομένων,

δ. τον αναλυτικό προγραμματισμό του διδακτικού προγράμματος,

ε. τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και

στ. τον ορισμό των χώρων και των μέσων εφαρμογής.

Οι τομείς επανεκπαίδευσης αυτού του προγράμματος είναι:

α. Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

β. Παιδαγωγική Κατάρτιση

γ. Διδακτική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.

Κριτήριο προτεραιότητας για τις εγγραφές των επανεκπαιδευομένων αποτελεί ο αριθμός (σειρά και έτος) εγγραφής των εκπαιδευτικών στην επετηρίδα διορισμού.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0722
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Ανδρέας Μπρούζος

Τηλ. 2651098695

Φαξ. 2651098713

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.4.γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης
Διάρκεια Έργου

Από 01/12/1997 έως 31/05/1998

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 14.391.720

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr