Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Υποπρόγραμμα 4. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης - Τεχνική Βοήθεια

Εισαγωγή

Το Υποπρόγραμμα 4 αναφέρεται στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων, μελετών, και αξιολογήσεων.

Μέτρο 4.1 Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

4.1.α Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών
Κατάρτιση των στελεχών διοίκησης του ΥΠΕΠΘ, των εποπτευόμενων οργάνων και των υπαλλήλων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης πληροφορικής για αρχάριους και διοικητικά στελέχη του Πανεπιστημίου.
Τα προγράμματα αυτά, που υλοποιήσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι τα ακόλουθα:
1. Σεμινάριο Πληροφορικής για αρχάριους (Α' επίπεδο)
2. Πληροφορική για αρχάριους (α' σειρά). Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών.
3. Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών-Πληροφορική για προχωρημένους.
4. Εκπαίδευση Διοικητικών στελεχών Πληροφορικής - σειρές αρχαρίων.

4.1.β Διοικητικός Εκσυγχρονισμός
Απογραφή και θεσμική αναδιάρθρωση διαδικασιών, αποτύπωση διοικητικών δομών και αρμοδιοτήτων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων λήψης αποφάσεων, ανάπτυξη κέντρου τεκμηρίωσης και ειδικών βάσεων δεδομένων και πακέτων αυτοματισμού γραφείων εκπαιδευτικών μονάδων

4.1.γ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Σύσταση ειδικής μονάδας στο ΥΠΕΠΘ για αποτελεσματικότερο και ρεαλιστικό προγραμματισμό δράσεων, ορθολογική κατανομή πόρων και συντονισμό μεταξύ φορέων και υπηρεσιών με βάση σαφείς κοινούς στόχους.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται στην ενέργεια αυτή είναι:
1. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας.
2. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικής
3. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4.1.δ Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολόγηση, πληροφόρηση επιλογών - δράσεων για ΕΠΕΑΕΚ
Συγκρότηση μηχανισμών αξιολόγησης και πληροφόρησης δράσεων και αποτελεσμάτων όλων των υποπρογραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ.

4.1.ε Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση ΕΠΕΑΕΚ
Γενικός συντονισμός και παρακολούθηση της συνολικής πορείας του ΕΠΕΑΕΚ από την Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ.

Μέτρο 4.2 Εκσυγχρονισμός της διοίκησης της εκπαίδευσης - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

4.2.α Εξοπλισμός - Μηχανοργάνωση
Δράσεις για την άρση των δυσλειτουργιών που εμφανίζει σήμερα η Διοίκηση της Εκπαίδευσης, μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού με τη χρήση της πληροφορικής των υποδομών και της εγκατάστασης νέων εφαρμογών που βελτιώνουν την απόδοση και αξιοποιούν τις παρεμβάσεις του Β'ΚΠΣ.

4.2.β Υλικοτεχνική Υποδομή - Μηχανισμός Υλοποίησης
Δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής τόσο για τη στήριξη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης όσο και των μηχανισμών υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ

4.2.γ Προσεισμική Μελέτη
Εκπόνηση μελέτης για τον προσεισμικό έλεγχο όλων των διδακτηρίων ώστε να εντοπιστούν τα πλέον επικίνδυνα και να επισκευαστούν έγκαιρα
.


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......