Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ

Συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ και ΕΤΠΑ

Τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ παρουσιάζονται ταξινομημένα βάσει του υποπρογράμματος, του μέτρου και της ενέργειας που έχουν ενταχθεί.

Επίσης, μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Αναλυτική Λίστα Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ.

 • Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων,

 • Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

 • Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 42 Σχολικές Μονάδες των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας (ΔΩΔΩΝΗ),

 • Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών μέσω διδασκαλίας και άσκησης υποβοηθούμενης από ηλεκτρονικό υπολογιστή,

 • Επανασχεδιασμός προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής,

 • Ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Φυσικού Τμήματος,

 • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημείας,

 • Μαθηματικά για το 2001. Αναμόρφωση και αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα,

 • Βελτίωση υποδομής Τυπογραφείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων,

 • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

 • Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

 • Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNET),

 • ΠΣΕ Βιοχημείας,

 • ΠΣΕ Επιστήμες και Πολιτισμός,

 • ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-οικολογίας

 • Ανάπτυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος Πληροφορικής,

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Βιοανόργανη Χημεία",

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Βιοτεχνολογία",

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών",

 • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών,

 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας,

 • Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών,

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Βιοστατιστική"

 • Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

 • Κατασκευή κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

 • Επαναλειτουργία και οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

 • Πρακτική άσκηση φοιτητών - φοιτητριών του Τμήματος Χημείας,

 • Διεπιστημονική-μεθοδολογική προσέγγιση της κλινικής πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της αγωγής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες,

 • Προγράμματα επανεκπαίδευσης διοριστέων νηπιαγωγών και δασκάλων πτυχιούχων παιδαγωγικών σχολών του εξωτερικού,

 • Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης χημικών στον ποιοτικό έλεγχο της βιομηχανίας τροφίμων και υλικών συσκευασίας.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......