ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών. Πληροφορική για προχωρημένους.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το υλοποιούμενο αυτό πρόγραμμα πραγματοποιείται με σκοπό την επιμόρφωση των Δημοσίων Υπαλλήλων στο αντικείμενο της Πληροφορικής.

Απευθύνεται σε Δημόσιους Υπαλλήλους με προχωρημένες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο κατάρτισης είναι γενικά η Οργάνωση Γραφείου. Επίσης έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην οργάνωση γραφείου με τον επεξεργαστή κειμένου Word, το πρόγραμμα διαχείρισης λογιστικών φύλλων Excel, την Οργάνωση Παρουσίασης, με τη χρήση κατάλληλου Λογισμικού Παρουσίασης και τη χρήση βάσεων δεδομένων.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών. Πληροφορική για προχωρημένους.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0734
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Ακριβής

Τηλ. 2651097300

Φαξ. 2651097313

Email: akrivis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  
Ενέργεια 4.1.α. Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών
Διάρκεια Έργου

Από 27/04/1998 έως 15/505/1998

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 2.600.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr