Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Υποπρόγραμμα 2. Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εισαγωγή

Το Υποπρόγραμμα 2 ενισχύει την οργάνωση και τις υποδομές του συστήματος αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας.
Δεν θα περιγράψουμε σε βάθος τα Μέτρα και τις Ενέργειες του Υποπρογράμματος, διότι δεν αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ επίσης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υλοποιεί έργα που εντάσσονται σε αυτό το Υποπρόγραμμα.

Μέτρο 2.1 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Το μέτρο αυτό αφορά την αναμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού της επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους λυκείου. Αναφέρεται κυρίως σε δράσεις εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των βιβλίων, τη διασύνδεσή τους με την παραγωγική διαδικασία, και την εναρμόνιση των προγραμμάτων με τις Περιφερειακές Ανάγκες και τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες.
Το μέτρο στοχεύει κυρίως στη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τους αποφοίτους του Λυκείου και υποστηρίζει την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Επίσης, έχει ως στόχο τη αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων σε μια εποχή ταχύτατων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Μέτρο 2.2 Λοιποί Φορείς
Μέτρο που αφορά ενέργειες που αποσκοπούν στην αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σχολών που εντάσσονται στην αρμοδιότητα διαφόρων υπουργείων (π.χ Εργασίας (ΟΑΕΔ), Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Τουρισμού), με βασικό στόχο την ανάπτυξη ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος βασικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Μέτρο 2.3 Υποδομές - Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός
Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει ενέργειες που αποβλέπουν στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής των παραπάνω μέτρων.


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4
 

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......