ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Bιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


 

Φιλοσοφία Προγράμματος Σπουδών

Το προτεινόμενο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών θα οργανωθεί με βάση την παρακολούθηση 30 υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων εκ των οποίων τα 23 θα είναι και εργαστηριακά. Επιπλέον, η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει 9 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και ετήσια ερευνητική πτυχιακή εργασία. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα αυτό που θα οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τη ροή του προγράμματος σπουδών κατά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων θα είναι υποχρεωτική. Θα εφαρμοστεί η δήλωση μαθημάτων μετά από επιτυχή δοκιμασία σε προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται με γραπτές εξετάσεις. Στο βαθμό των εργαστηριακών μαθημάτων θα συνυπολογίζεται και η επίδοση στην πρακτική άσκηση.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών θα περιέχουν βασικά μαθήματα φυσικής, χημείας, μαθηματικών, βιολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ομογενοποίηση του ακροατηρίου και να αποκτηθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η διδασκαλία των κατ’ εξοχήν βιολογικών και βιοτεχνολογικών μαθημάτων που θα ακολουθήσουν. Στις επόμενες δύο περιόδους θα παρέχονται προχωρημένα μαθήματα χημείας, εισαγωγικά μαθήματα βιοχημείας καθώς και μαθήματα φυσιολογίας. Μαθήματα προχωρημένης Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας θα δίδονται στις τρεις επόμενες περιόδους. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα εισάγονται σταδιακά από ολιγότερο σε περισσότερο προχωρημένα επιστημονικά πεδία. Στην τελευταία περίοδο δεν θα δίδονται υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ ο αριθμός των κατ’ επιλογή μαθημάτων θα είναι μικρός και χωρίς εργαστήρια, προκειμένου οι φοιτητές να επιδίδονται απερίσπαστοι στην ερευνητική τους εκπαίδευση. Τα εννέα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και το είδος της ερευνητικής εργασίας είναι δυνατό να προσδιορίζουν και μια κατεύθυνση.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο

Σύμφωνα με αυτά, ενδεικτικά το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα οργανωμένα σε οκτώ περιόδους – εξάμηνα:

Μάθημα

Θεωρία

ώρες/εβδομάδα

Άσκηση

ώρες/εβδομάδα

Διδακτικές

Μονάδες

Α' Εξάμηνο

Γενική Βιολογία Ι

Γενική και Ανόργανος Χημεία

Μαθηματικές μέθοδοι για Βιολογικές Επιστήμες

Φυσική

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 

3

3

3

3

3

 

3

3

 

 

3

 

6

6

3

3

6

Β΄ Εξάμηνο

Γενική Βιολογία ΙΙ

Ενόργανη Ανάλυση

Οργανική Χημεία

Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων

Οικονομικά

 

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

6

6

6

6

3

Γ΄ Εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Ζωολογία

Εφαρμοσμένη Βοτανική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Βιοχημεία Ι

Επιστήμη Περιβάλλοντος

 

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

6

6

6

6

3

Δ΄ Εξάμηνο

Φυσιολογία Φυτών

Φυσιολογία Ζώων

Βασική Γενετική

Βιοχημεία ΙΙ

Μοριακή Βιολογία

Επιλογή 1

 

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

 

 

6

6

6

6

3

3

Ε΄ Εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Οικολογία

Ιχθυολογία

Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

Εφαρμοσμένη Γενετική

Μοριακή Ανοσολογία

Επιλογή 2

 

3

3

 

3

3

3

 

3

3

 

3

3

 

 

 

6

6

 

6

6

3

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Μοριακή Γενετική

Βιοτεχνολογία

Μεταβολική Μηχανική

Υδατοκαλλιέργειες

Γενετική Μηχανική

Επιλογή 3

 

3

3

3

3

3

3

 

3

3

3

3

 

 

 

6

6

6

6

3

3

Ζ΄ Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία

Αγγλική ορολογία

Επιλογή 4

Επιλογή 5

Επιλογή 6

 

 

2

3

3

3

 

12

 

12

2

3

3

3

Η΄ Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία

Επιλογή 7

Επιλογή 8

Επιλογή 9

 

 

3

3

3

 

12

 

12

3

3

3

Μαθήματα Επιλογής

Δ΄ Εξαμήνου

Περιβαλλοντική Χημεία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Λιμνολογία

Ε΄ Εξαμήνου

Ιολογία, Ενζυμική Μηχανική, Βιοτεχνολογία Φυτών και Φυτοπαθολογία

ΣΤ΄ Εξαμήνου

Τεχνολογία Ιστοκαλλιεργειών, κλινική Βιοχημεία, Εντομολογία

Ζ΄ Εξαμήνου

Γενετική Ανθρώπου – κλινική Γενετική, Τεχνολογία Ζώων, Τεχνολογία Φυτών, Βιοχημική Φαρμακολογία – Τοξικολογία, Τεχνολογία Ζυμώσεων, Πληθυσμιακή Γενετική, Μοριακή Ιατρική, Μικροβιακή Γενετική

Η΄ Εξαμήνου

Δομική Βιολογία, Δευτερογενής Μεταβολισμός, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Βιοαποικοδόμηση, Μοριακή Οικολογία, Βιολογική Ωκεανογραφία, Δασοπονία, Περιβαλλοντική Μεταλλαξογένεση

     

Σύνολο Μονάδων

117

93

210

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0863
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Ιωάννης Γεροθανάσης

Τηλ. 2651098389

Φαξ. 26510

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 40.000.000

ΕΤΠΑ: 60.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr