ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Επιστημών της Τέχνης


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Πρόγραμμα Σπουδών

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία

Εργαστ./Φροντ.

1. Ιστορία της τέχνης Ι

4

-

2. Ιστορία της σύγχρονης τέχνης Ι

4

2

3. Αρχαιολογία  

-

4. Επιστήμες του ανθρώπου Ι

4

2

5. Φιλοσοφία της Τέχνης

4

4

6. Εργαστήριο υποχρεωτικό

4

10

1. Ιστορία της τέχνης ΙΙ

4

-

2. Η τέχνη του 20ου αιώνα ΙΙ

4

-

3. Επιστήμες του ανθρώπου ΙΙ

4

2

4. Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου Ι

4

2

5. Εργαστήριο υποχρεωτικό

4

10

6. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

4

2

Γ΄
1. Ιστορία της τέχνης ΙΙΙ

4

4

2. Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου ΙΙ

4

4

3. Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

4

4

4. Επιστήμες της Τέχνης και αισθητική

4

4

5. Ιστορία των πολιτισμικών θεσμών

4

4

6. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή Εργαστήριο

4

4

Δ΄
1. Διδακτική της Τέχνης

4

2

2. Επιστήμες της Τέχνης και αισθητική

4

2

3. Θεωρία και πρακτική της οπτικής επικοινωνίας

4

2

4. Ανθρωπολογία της Τέχνης

4

-

5. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

6. Εργαστήριο κατ’ επιλογήν

4

10

Ε΄
1. Ιστορία των αισθητικών θεωριών

4

-

2. Ελληνική αισθητική /Ευρωπαϊκή αισθητική

4

-

3. Κοινωνιολογία της Τέχνης

4

-

4. Ιστορία των αισθητικών θεωριών

4

2

5. Εργαστήριο κατ’ επιλογήν

2

10

6. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

ΣΤ΄
1. Αισθητική και φιλοσοφία της Τέχνης

4

2

2. Ιστορία της οπτικής επικοινωνίας

4

2

3. Μουσειολογία  

-

4. Διδακτική της Τέχνης

4

2

5. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

2

6. Εργαστήριο κατ’ επιλογήν

2

10

Ζ΄
1. Μουσειακή πολιτική

4

-

2. Κοινωνιολογία της Τέχνης

4

-

3. Φιλοσοφία και αισθητική

4

-

4. Σημειολογία και Σημειολογία της Τέχνης

4

-

5. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

6. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

7. Ειδικά θέματα

4

2

Η΄
1. Κριτική θεώρηση των λειτουργιών της Τέχνης

4

-

2. Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς

4

-

3. Θεωρία της συντήρησης

4

-

4. Κατ’ επιλογήν εργαστήριο

2

10

5. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

6. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό

4

-

7. Ειδικά θέματα

4

-

Τα υπόλοιπα εργαστήρια του Τμήματος είναι:

 • Χαρακτικής,
 • Σχεδίου / Χρώματος,
 • Στατικής εικόνας,
 • Κινητικής εικόνας,
 • Μακέτας αρχιτεκτονικής

Η επαρκής γνώση ξένων Γλωσσών απαιτεί την παρακολούθηση ενός έβδομου εξαμηνιαίου μαθήματος για τρία τουλάχιστον εξάμηνα.

Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά τα εργαστηριακά μαθήματα και την πρακτική άσκηση στα εργαστήρια της ζωγραφικής και της Γλυπτικής. Θα παρακολουθήσει επίσης και άλλα τρία εργαστήρια με δική του επιλογή με βάση τα ενδιαφέροντά του.

Βασικές ενότητες Μαθημάτων

 1. Τα υποχρεωτικά με βάση το Νόμο καλύπτουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μαθημάτων και των διδακτικών μονάδων. Υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα κορμού του προγράμματος Σπουδών. Είναι αυτά που κρίνονται απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, τα οποία είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
 2. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά περιλαμβάνουν μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και των κατευθύνσεων του προγράμματος Σπουδών. Ο αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι συνήθως περιορισμένος και δεν ξεπερνά το ? των μαθημάτων του συνολικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέγει υποχρεωτικά ένα συγκεκριμένο αριθμό (12) ώστε να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του Πτυχίου του και στην κατεύθυνση που ο ίδιος θα επιλέξει.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να συμπληρώνονται οι διδακτικές μονάδες που εξασφαλίζουν τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (36 διδακτικές μονάδες), από τη δήλωση ενός περιορισμένου αριθμού προαιρετικών μαθημάτων που παρέχονται από άλλα Τμήματα.

Κατάλογος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Ιστορία της Τέχνης και της Αισθητικής
 • Αισθητική, διδακτική της Τέχνης
 • Ιστορία των Τεχνών
 • Αρχαιοελληνική Τέχνη και αισθητική
 • Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης
 • Μουσουλμανική Τέχνη
 • Αναγεννησιακή Τέχνη
 • Η Τέχνη του Βυζαντίου
 • Σλαβική Τέχνη
 • Ιστορία του θεάτρου
 • Φιλοσοφία
 • Τέχνη και κοινωνία
 • Ψυχολογία και διδακτική της Τέχνης
 • Ιστορία των Μορφών
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας
 • Φωτογραφία και Ιστορία της φωτογραφίας
 • Σπουδές στην οπτική Επικοινωνία
 • Γραφικές Τέχνες
 • Επικοινωνία και κινητική εικόνα
 • Ανάλυση εικαστικών σημειολογικών δεδομένων
 • Τέχνη και Ψυχοθεραπεία
 • Ιστορία και θεωρία πολιτισμικών Θεσμών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών
 • Ο Λαϊκός Πολιτισμός στην παραδοσιακή κοινωνία
 • Η λαϊκή κουλτούρα και τέχνη
 • Στατιστική
 • Στοιχεία Μαθηματικών
 • Γενικές Αρχές Φυσικοχημείας
 • Πληροφορική και σύγχρονη τεχνολογία της εικόνας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρίασή της αριθμ. 5/12/4/2000 αποφάσισε να εισηγηθεί την πρόσληψη έξι (6) επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία μαθημάτων του ανωτέρω τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Επιστημών της Τέχνης
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0864
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Παντής

Τηλ. 2651098504, 45318

Φαξ. 2651045631

Email: gpantis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 40.000.000

ΕΤΠΑ: 60.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr