ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Μαθηματικού Τμήματος


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Η ανάπτυξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος, σχετίζεται με την ανάγκη επαναπροσανατολισμού των σπουδών τους, χωρίς όμως να χάνεται η μαθηματική τους φυσιογνωμία, καθώς τα Μαθηματικά είναι ο επιστημονικός κλάδος που αποτελεί το βάθρο ανάπτυξης του οικοδομήματος όλων των Θετικών Επιστημών και το μέσο παραγωγής βασικής επιστημονικής γνώσης μέσα από την έρευνα, σε όλους του εφαρμοσμένους κλάδους της επιστήμης. Από αυτή την άποψη το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα με καταλυτικό ενδιαφέρον για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του Τμήματος τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Στην εξοικείωση των φοιτητών, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

  2. Στην αναγνώριση εκείνων των προβλημάτων της παραγωγικής μονάδας στην οποία θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές που έχουν διδαχθεί.

  3. Στην προσπάθεια υλοποίησης, εκ μέρους των και σε συνεργασία με στελέχη των επιχειρήσεων, εφαρμογών σχετικά με τα προβλήματα αυτά.

  4. Στην απόκτηση εμπειρίας σε σχέση με τον τρόπο που οι παραγωγικές μονάδες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, χρησιμοποιώντας άλλοτε εμπειρικές, άλλοτε επιστημονικές και άλλοτε ένα μείγμα (εμπειρικών-επιστημονικών) τεχνικών.

 

Αντικείμενο

Το πρόγραμμα σπουδών του Μαθηματικού Τμήματος περιλαμβάνει ένα κύκλο δεκαεννέα (19) υποχρεωτικών μαθημάτων που αποσκοπούν στην απόκτηση της απαραίτητης βασικής μαθηματικής γνώσης. Μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών, ο φοιτητής έχει την ευχέρεια ή να επιλέξει ελεύθερα τα υπόλοιπα δεκατρία (13) μαθήματα από μια λίστα 39 επιπλέον μαθημάτων που προσφέρονται, ή να παρακολουθήσει ειδικές ομάδες μαθημάτων που θα τον οδηγήσουν στην απόκτηση εξειδίκευσης. Οι εξειδικεύσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής είναι:

  1. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,

  2. Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,

  3. Άλγεβρα και Γεωμετρία,

  4. Μαθηματική Ανάλυση.

Σημαντικό ποσοστό φοιτητών (περίπου 60%) παρακολουθούν τις δυο πρώτες ειδικότητες. Σχετικά περιορισμένο ποσοστό (περίπου 20%) παρακολουθεί τις ειδικότητες 3 και 4. Οι υπόλοιποι φοιτητές (περίπου 20%) επιλέγουν ελεύθερα. Ένα μικρό ποσοστό φοιτητών καταφέρνουν και παρακολουθούν δύο ειδικότητες με μεγάλη προτίμηση στις ειδικότητες 1 και 2. Οι δύο πρώτες εξειδικεύσεις (1, 2) πέραν του θεωρητικού τους ενδιαφέροντος έχουν και σημαντικό εφαρμοσμένο ενδιαφέρον που σχετίζεται με το αντικείμενο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Όμως και οι άλλες δύο εξειδικεύσεις (3, 4) έχουν εφαρμοσμένο ενδιαφέρον μόνο που εδώ οι εφαρμογές τους, και συνεπώς και η ανάγκη για πρακτική άσκηση, δεν είναι τόσο άμεσα ορατές.

Η προτίμηση επιλογής των κύκλων με περισσότερο εφαρμοσμένο ενδιαφέρον είναι ενδεικτικό στοιχείο των αναγκών που οι φοιτητές επιζητούν να καλύψουν με τις σπουδές τους. Αυτές οι ανάγκες, που εξ’ αντικειμένου δεν μπορεί να καλυφθούν πλήρως με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επιζητεί να καλύψει το Τμήμα με την υιοθέτηση της προαιρετικής πρακτικής άσκησης που θα διευκολυνθεί σημαντικά στα πρώτα βήματα εφαρμογής του μέσω του υλοποιούμενου προγράμματος.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Μαθηματικού Τμήματος
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0792
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Λέκτορας Σωτήριος Παπαχρήστου

Τηλ. 2651098263

Φαξ. 2651098242

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Στρομπούλης Βασίλειος

Τηλ. 2651098307

Φαξ 26510

Email: me00298@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.4.β. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-Σπουδαστών
Διάρκεια Έργου

Από 01/10/1998   έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 26.266.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr