ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων Νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή προγράμματος επανεκπαίδευσης στους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέλαβε την επανεκπαίδευση Νηπιαγωγών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχος του προγράμματος είναι:

  1. Η απόκτηση Ελληνικής Παιδείας,

  2. Η μελέτη του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και

  3. Η εμβάθυνση στους τομείς της ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι υπεύθυνο για:

α. την επιλογή του διδακτικού προσωπικού,

β. την επιλογή υπεύθυνων γραμματειακής στήριξης,

γ. τις εγγραφές και φοίτηση των επανεκπαιδευομένων,

δ. τον αναλυτικό προγραμματισμό του διδακτικού προγράμματος,

ε. τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και

στ. τον ορισμό των χώρων και των μέσων εφαρμογής.

Κριτήριο προτεραιότητας για τις εγγραφές των επανεκπαιδευομένων αποτελεί ο αριθμός (σειρά και έτος) εγγραφής των εκπαιδευτικών στην επετηρίδα διορισμού

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων Νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0631
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αν. Καθηγητής Απόστολος Παπαϊωάννου

Τηλ.: 2651098765, 40823

Φαξ: 26510

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email:

Ενέργεια 3.4.γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης
Διάρκεια Έργου

Από 15/09/1995 έως 31/05/1996

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 15.255.583

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr