ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του Εξωτερικού


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του Εξωτερικού
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0656
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής, Καψάλης Γεώργιος

Τηλ. 2651095690

Φαξ. 2651098713

Email: gkapsali@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Τηλ. 2651095797
Ενέργεια 3.4.γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης
Διάρκεια Έργου

Από 0/2/12/1996 έως 31/03/1997

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 13.020.800

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr