ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Επιστήμες και Πολιτισμός


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει, όσους επιθυμούν, σε επαφή με το χώρο των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, να τους οπλίσει με γενικές αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστικές γνώσεις, να αντιληφθούν τις επιδράσεις τους πάνω στον Πολιτισμό, την Κοινωνία, την Οικονομία και την Πολιτική, και τέλος να τους καταστήσει ικανούς να αξιοποιήσουν όλα όσα θα μάθουν είτε για την καλύτερη επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε για την άνοδο του πνευματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.

 

Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» έρχεται να καλύψει την ανάγκη ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων, επιστημόνων, επαγγελματιών, υποψηφίων φοιτητών και πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, να γνωρίσουν από κοντά και σε ικανοποιητικό βαθμό κλάδους των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας για τους οποίους έχουν, για διάφορους λόγους, αυξημένο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην ανθρώπινη ανάγκη για ενημέρωση πάνω σε θέματα που επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινή μας ζωή, είτε σε καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Το έργο επομένως στοχεύει στην εισαγωγή ενός γνωστικού τομέα, απαραίτητου να καλύψει το κενό που αναφέραμε στην αρχή, το οποίο όμως συναρτά την υλοποίησή του και από τις διαρκώς διαμορφούμενες και αυξημένες ανάγκες της αγοράς.

Το Π.Σ.Ε. θα έχει συμπληρωματική δράση με το πρόγραμμα ανάπτυξης και εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης του Φυσικού Τμήματος, μέσω του έργου Ανάπτυξη και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Φυσικού Τμήματος. Από το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές του ΠΣΕ θα ωφεληθούν τα μέγιστα, μιας και η Βιβλιοθήκη του Φυσικού Τμήματος θα εμπλουτιστεί με χρήσιμα συγγράμματα συμβατικής και ηλεκτρονικής μορφής, όπως και με μια σειρά εποπτικών μέσων, απαραίτητων για τη σωστή εκπαίδευση των φοιτητών.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Επιστήμες και Πολιτισμός
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0725
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης

Τηλ. 2651098487, 45181

Φαξ. 26510

Email: tamvakis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Ντανάκας Σωτήριος

Τηλ. 2651097328

Φαξ 26510

Email: psepol@cc.uoi.gr

Λέκκα Χριστίνα

Τηλ. 2651098600

Φαξ. 26510

Email: me00110@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.ε. Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, και

3.3.η.5 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 141.500.000

ΕΤΠΑ: 28.500.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr