ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παρέχει σε περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές μεσαιωνικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και στην απονομή του τίτλου του διδάκτορα φιλοσοφίας μετά την εκπόνηση και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Το Μ.Δ.Ε. Μεσαιωνικών Σπουδών εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο στις εξής κατευθύνσεις: Βυζαντινής Φιλολογίας, Βυζαντινής ιστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής Βαλκανικής Ιστορίας, Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Ευρώπης.

Στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν οι Τομείς: (α) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, (β) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας και (γ) Αρχαιολογίας του ιδίου Τμήματος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή:

Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην (α) Βυζαντινή Φιλολογία, (β) Βυζαντινή
    Αρχαιολογία και Τέχνη, (γ) Βυζαντινή Ιστορία, (δ) Βαλκανική Ιστορία, και

Β. Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ολοκληρώνονται σε δύο κύκλους: Ο πρώτος κύκλος σπουδών αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα και ολοκληρώνεται με την υποβολή εκτενούς πτυχιακής εργασίας, ενδεικτικής των ερευνητικών και συνθετικών ικανοτήτων του μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και με τη διεξαγωγή εξετάσεων. Εάν η επίδοση του φοιτητή και στους δύο αυτούς τομείς κριθεί επιτυχής, τότε του χορηγείται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μεσαιωνικές Σπουδές.

Τελικός στόχος των σπουδών του πρώτου κύκλου είναι η απόκτηση ειδικών επιστημονικών γνώσεων και η εξασφάλιση της μεθοδολογικής κατάρτισης του υποψηφίου, ο οποίος επιθυμεί να αναλάβει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο δεύτερο κύκλο σπουδών. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής μπορεί να έχει ήδη καθορισθεί από το δεύτερο εξάμηνο, οπότε αρχίζει και η συγκέντρωση του σχετικού υλικού. Η προεργασία αυτή δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από την υποχρέωση να συμμετέχει στα σεμινάρια.

Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώνεται με την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος και διαρκεί τουλάχιστον έξι εξάμηνα.

 

Αντικείμενο

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παρέχει συστηματικές και ειδικές μεσαιωνικές σπουδές στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Βαλκανική Ιστορία, Ιστορία της Μέσης Ανατολής και Ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Η εκπαίδευση διαρκεί στο σύνολό της τέσσερα χρόνια και επιτυγχάνεται με την συστηματική παρακολούθηση από τους φοιτητές ειδικών σεμιναρίων και μαθημάτων τα οποία παραδίδονται από τα μέλη των Τομέων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, αλλά κι από ειδικούς επιστήμονες που καλούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας αλλά και του εξωτερικού ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδίδουν επιστημονικές εργασίας και να συμμετέχουν σε εξετάσεις (γραπτές και προφορικές). Η προαναφερόμενη διαδικασία, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, συνεχίζεται και κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών, κατά την περίοδο δηλαδή κατά την οποία οι φοιτητές εκπονούν τις διδακτορικές τους διατριβές.

Το έργο αποσκοπεί κυρίως στην αναβάθμιση και συστηματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και ιδίως των Βυζαντινών Σπουδών και Μεσαιωνικών Σπουδών εν γένει, που μέχρι πρότινος δεν ήταν ανεπτυγμένες στη χώρα και εν πάσει περιπτώσει δεν ήταν συστηματικές.

Επίσης στόχο έχει τη μύηση των νέων στην επιστημονική μεθοδολογία και ως εκ τούτου την επιστημονική προσέγγιση της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Τη δημιουργία μιας νέας, ικανής ομάδας επιστημόνων που θα είναι υψηλά καταρτισμένοι και ισάξιοι με τους συναδέλφους τους της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας. Την παραγωγή μιας σειράς επιστημονικών εργασιών που θα προάγουν την έρευνα και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των Βυζαντινών και των ανθρωπιστικών σπουδών εν γένει. Τη νέα γενιά επιστημόνων που θα προκύψει και αναμένεται να έχει υψηλές απαιτήσεις στην επιστημονική γνώση, καλλιέργεια και σεβασμό απέναντι στον πολιτισμό, που αργότερα θα στελεχώσει τα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Θα επιφέρει ακόμη οφέλη για τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών, η αγορά επιπλέον εποπτικού υλικού, θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών των οποίων το ενδιαφέρον για το ευρύ αυτό αντικείμενο θα αυξηθεί. Άλλωστε η συνεργασία σε σχέση με τα μεταπτυχιακά των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Φιλολογίας, που τώρα λειτουργούν αυτόνομα θα αυξήσει τη δυνατότητα γενικότερης διατμηματικής συνεργασίας προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα όχι μόνο να διευρύνουν τους ορίζοντές τους αλλά και να διαπιστώσουν τη σύνδεση και τις αλληλεπιδράσεις των συναφών επιστημών.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0748
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Τηλ.: 2651098140, 95140

Φαξ: 2651045160, 95160

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Ματσούλη Ιωάννα

Τηλ.: 2651098732, 95232

Φαξ: 2651098732, 95258

Email:

Ενέργεια 3.2.α Μεταπτυχιακά, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/03/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 141.000.000

ΕΤΠΑ: 22.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr