ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, επιδιώκει την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την καλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Οι κατευθύνσεις Σπουδών του Τμήματος προσδιορίστηκαν από τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της χώρας, όπως επίσης και από τις διαμορφούμενες συνθήκες διεθνώς. Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο της διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων καλύπτεται ελάχιστα και αποσπασματικά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.

 

Αντικείμενο

Οι γενικές τάσεις που καταγράφονται τις τελευταίες δεκαετίες στην απασχόληση δείχνουν την μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην οικονομία των υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας συρρικνώθηκε σημαντικά, κυρίως την δεκαετία 1981-1991, όπου η απασχόληση μειώθηκε κατά 277.000 άτομα. Επιπλέον η επέκταση των μηχανισμών της αγοράς στον πρωτογενή τομέα, επέφερε αλλαγές στη μορφή της απασχόλησης, επιδρώντας και στα χαρακτηριστικά των εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Ο σύγχρονος Έλληνας τείνει να γίνει περισσότερο επιχειρηματίας παρά χειρώνακτας. Οι απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς για εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση της παραγωγής, καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των σύγχρονων Ελλήνων. Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και για αξιοποίηση των φυσικών πόρων, είναι ιδιαίτερα επιτακτικές για τη χώρα μας, τόσο εξαιτίας της μορφολογίας της, όσο και για οικονομικο-κοινωνικούς λόγους.

Την κάλυψη αυτών των αναγκών εξυπηρετεί η ίδρυση του νέου Τμήματος «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα στο Αγρίνιο. Νομός ο οποίος κατεξοχήν έχει τα προαναφερθέντα οικονομικά αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά, συνεισφέροντας έτσι σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη και υλοποιώντας την αποκέντρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάγκη για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος με αυτό το αντικείμενο έχει ήδη επισημανθεί και στην 19η Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0908
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Αθανάσιος Παλιούρας

Τηλ. 26510

Φαξ. 26510

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 2651097214

Φαξ 2651097213

Email

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/10/1998  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 300.00.000

ΕΤΠΑ: 65.900.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr