ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Βιοανόργανη Χημεία


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το παρόν έργο αφορά την οργάνωση και λειτουργία ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα χορηγεί:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ», και

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία.

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα δημιουργηθεί μ’ αυτόν τον τρόπο αναμένεται:

 1. να συμβάλλει στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των Ελληνικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών στους τομείς της παραγωγής της προσφοράς υπηρεσιών και της έρευνας και

 2. να στελεχώσει μελλοντικά τα Ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά ινστιτούτα.

 

Σκοπιμότητα

Η σκοπιμότητα του έργου συνοψίζεται στα εξής:

 1. Η λειτουργία του προγράμματος θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των μεταπτυχιακών χημικών σπουδών στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ΜΔΕ στη Βιοανόργανη Χημεία, αλλά κυρίως οι διδάκτορες, θα μπορούν να διδάξουν σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

 2. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέματα Βιοανόργανης Χημείας θα είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν αυτοδύναμη έρευνα στο πεδίο αυτό. Κατά συνέπεια θα μπορούν να γίνουν στελέχη ερευνητικών ινστιτούτων εκτός των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθιστώντας τα έτσι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

 3. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη οργανωμένων και αποτελεσματικών μεταπτυχιακών σπουδών συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ (βιοανόργανοι χημικοί) θα μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Μεταξύ αυτών αναφέρονται διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι (π.χ. τροφίμων, διϋλιστήρια, νοσοκομεία), για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων αναλύσεων, φαρμακοβιομηχανία (παραγωγή και έλεγχος ποιότητας), σε φορείς ελέγχου και μείωσης της μόλυνσης του περιβάλλοντος, στο Γενικό Χημείο του Κράτους κ.λ.π. Επίσης μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, (π.χ. φάρμακα, υλικά υψηλής τεχνολογίας) ενώ θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν και δικές τους, όπως φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά το πρότυπο των ξένων (π.χ. Shire Pharmaceuticals, ViFOR, Bracco). Οι νέες αυτές δραστηριότητες θα συμβάλλουν οπωσδήποτε στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας και θα βοηθήσουν την προσαρμοστικότητά της στις παγκόσμιες εξελίξεις.

 4. Το προτεινόμενο νέο ΠΜΣ αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ευελιξίας του παραγωγικού συστήματος και στην ανάπτυξη μιας νέας ειδικότητας στην Ελλάδα. Επίσης θα δώσει νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ευαίσθητη περιοχή της Ηπείρου, περιφέρειας πολλαπλής σημασίας για τον Ελληνισμό. Πιστεύουμε ότι μετά από μερικά χρόνια θα υπάρξει διεθνές ενδιαφέρον για το προτεινόμενο πρόγραμμα, αφού σύντομα αναμένεται να αναγνωρισθεί διεθνώς. Στα πλαίσια του προγράμματος θα κληθούν να διδάξουν και να συνεργαστούν ερευνητικά και διεθνώς καταξιωμένοι Ευρωπαίοι και άλλοι επιστήμονες.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η «ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» (διδασκαλία και έρευνα).

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση ειδικών Βιοανόργανων Χημικών (Χημικών-Βιοχημικών) υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού), μέσω έρευνας στους κλάδους της Βιοανόργανης Χημείας, όπως είναι:

 1. Καθαρισμός του άμεσου περιβάλλοντος του μετάλλου στις μεταλλοπρωτεϊνες, στα νουκλεϊκά οξέα, στους υδατάνθρακες και στις μεμβράνες.

 2. Διερεύνηση του μηχανισμού των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στα μεταλλικά κέντρα των ενζύμων.

 3. Σχεδιασμός, σύνθεση, δομή, φασματοσκοπία, βιομιμητικές αντιδράσεις, συνθετικών αναλόγων ενεργών κέντρων των μεταλλοπρωτεϊνών.

 4. Σύνθεση φαρμάκων που περιέχουν μεταλλικά ιόντα για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών και μελέτη συσχέτισης δομής-βιολογικής δράσης και μηχανισμού δραστικότητας.

 5. Απομάκρυνση των βλαβερών για το περιβάλλον μεταλλικών ιόντων και μετατροπή τους σε μορφές πιο χρήσιμες και φιλικές προς αυτό.

 6. Βιομιμητικά υλικά θα συμβάλλουν στην παραγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχέως αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν την αντίστοιχη βιομηχανία και να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξή της. Επίσης να στελεχώσουν και στρατηγικούς τομείς των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Δημόσιας Διοίκησης, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία: http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Βιοανόργανη Χημεία
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0730
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Νικόλαος Χατζηλιάδης

Τηλ.: 2651098420

Φαξ.: 2651044831

Email: nhadjil@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Εσκίογλου Πέτρος

Τηλ.: 01-6722104, 094-361822

Φαξ: 26510

Email:

Ενέργεια 3.2.α Μεταπτυχιακά, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 237.458.000

ΕΤΠΑ: 83.800.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr