ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNet)


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Η διασύνδεση σε υψηλές ταχύτητες των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων είναι αναγκαία συνθήκη για την είσοδο της χώρας στην Κοινωνία των Πληροφοριών. Το Πανεπιστημιακό διαδίκτυο, εξυπηρετεί τις επείγουσες ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για υποστήριξη νέων υπηρεσιών τηλεματικής.

Το έργο αποτελεί οριζόντια δράση των 18 ΑΕΙ και ΤΕΙ που στόχο έχει το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη πρόσβασης των Ακαδημαϊκών δικτύων σε δικτυακές υποδομές κορμού για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμιστούν και θα επεκταθούν σε όλα τα Ιδρύματα οι δυνατότητες διασύνδεσης με πολυμέσα και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με το INTERNET.

 

Αντικείμενο

Πιο αναλυτικά:

  1. Δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης σύνδεσης σε όλα τα ιδρύματα με το ΙΝΤΕRNET παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές πληροφόρησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές των ΑΕΙ.

  2. Ολοκληρώνει τις επιμέρους υποδομές των Ιδρυμάτων σε κοινό δίκτυο σαν επιστέγασμα των ήδη υπαρχουσών υποδομών και των προγραμματιζόμενων αναβαθμίσεων από τις επιμέρους κάθετες δράσεις δικτύων.

  3. Αναβαθμίζει ριζικά τη μεθοδολογία των Προπτυχιακών Σπουδών με χρήση νέων εφαρμογών τηλεματικής (πολυμέσα, εκπαίδευση από απόσταση).

  4. Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικών Προγραμμάτων με σύγχρονες τεχνολογίες τηλε-εργασίας. Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο θα τονώσει τις ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ του διάσπαρτου έμψυχου επιστημονικού δυναμικού σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο.

  5. Εξυπηρετεί την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών σε τεχνολογίες αιχμής και θα εμπλουτίσει τα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής.

  6. Υποστηρίζει τις αναγκαίες υπηρεσίες επικοινωνίας των Βιβλιοθηκών των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Γραφείων Διασύνδεσης.

  7. Δημιουργεί μια προηγμένη τεχνολογική βάση για εισαγωγή των δικτύων τηλεματικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  8. Αποτελεί αιχμή της χώρας, με δυνατότητες επέκτασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Πανεπιστήμια Κύπρου, Βαλκανίων, Παρευξεινίων χωρών).

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNet)
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0652
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης

Τηλ. 2651097303

Φαξ. 2651048131

Email: fotiadis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Άννυ Κολοβού

Τηλ. 2651097157

Φαξ 26510

Email: akolovou@noc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.γ Πληροφορική, και

3.3.η.3 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 183.320.000

ΕΤΠΑ: 20.810.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr