ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Κέρκυρας με βάση την κατάσταση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξεδήλωσαν επιθυμία να εξομοιωθούν με τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.

Η ολική διάρκεια του προγράμματος είναι από 1-5-1997 μέχρι 31-12-1999 (32 μήνες). Τα χαρακτηριστικά στάδια του προγράμματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι:

1. Οργάνωση και Διαχείριση

  • Οργάνωση Συγκρότησης Μονάδων.

  • Διαχειριστικές Δραστηριότητες (προπαρασκευή πρότασης, επαφές με υπεύθυνους, κανονισμός λειτουργίας, αναλυτικό πρόγραμμα, δελτία παρακολούθησης προγραμμάτων κ.λ.π.).

2. Λειτουργία μονάδων, Προμήθεια υλικού, Διδασκαλία, Αξιολόγηση Προγραμμάτων κ.λ.π.

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι κατηγορίες των δασκάλων, σύμφωνα με όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα και το ΥΠΕΠΘ, διαμορφώθηκαν ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε τρεις: στην κατηγορία των 28 μαθημάτων, στην κατηγορία των 20 μαθημάτων και στην κατηγορία των 10 μαθημάτων.

Το έργο υλοποιείται στους τέσσερις Νομούς της Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας) καθώς και στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Κέρκυρας. Βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η μετάβαση των διδασκόντων στις πρωτεύουσες όλων των Νομών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Στη δομή του προγράμματος εντάσσεται η μετάβαση δύο εκπαιδευτικών ανά εβδομάδα οι οποίοι θα εναλλάσσονται με άλλους δύο συναδέλφους τους μέχρι την συμπλήρωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Η επιστημονική ομάδα διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του προγράμματος που αναφέρονται τόσο στο διδακτικό, όσο και στο διοικητικό τομέα. Οι διδάσκοντες είναι κατεξοχήν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συμμετέχουν, επίσης, μεμονωμένοι επιστήμονες, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0729
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Καψάλης Γεώργιος

Τηλ. 2651095690

Φαξ. 2651098713

Email: gkapsali@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Κων/νος Λεοντίου

Τηλ. 2651095797

Φαξ 26510

Email: leontiu1@cc.uoi.gr

Ενέργεια 1.3.α Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Διάρκεια Έργου

Από 01/05/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 509.690.000

ΕΤΠΑ:


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr