ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Επαναλειτουργία και οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Με τη νέα φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου, το Γραφείο Διασύνδεσης έρχεται να προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους/στις φοιτητές/τριες και τους/τις αποφοίτους σε ζητήματα που συνδέονται με την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την αναζήτηση απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την πρακτική άσκηση και την αναζήτηση πηγών οικονομικής ενίσχυσης των σπουδών τους.

 

Αντικείμενο

Το Γραφείο Διασύνδεσης:

 • αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των παραγωγικών μονάδων,

 • αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής των αναγκών της οικονομίας και καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των σπουδαστών και πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας καθώς και μηχανισμούς συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους σπουδαστές και πτυχιούχους,

 • συνεισφέρει στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συντονίζει την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης,

 • πληροφορεί τους τελειόφοιτους / απόφοιτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τους ενημερώνει για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων,

 • ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και επαγγελματική κατάρτιση,

 • πληροφορεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς για διαθέσιμους αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τις ειδικότητές τους.

Τα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 • η ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων,

 • η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων,

 • η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

 • η δημιουργία βιβλιοθηκών με υλικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του Γραφείου,

 • η εκπόνηση μελετών που θα αναδείξουν τη φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την προοπτική μελλοντικής του ανάπτυξης και τη σύνδεσή του με την αγορά άλλων περιφερειών, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων,

 • η ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

 • η ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης με παραγωγικούς φορείς και αντίστοιχα Γραφεία Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ανάπτυξη των δικτύων θα επιτευχθεί μέσω του έργου για την «Οριζόντια Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών ΑΕΙ».

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Επαναλειτουργία και οργάνωση του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0648
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Μιχαήλ Κοντομηνάς

Τηλ. 2651098342

Φαξ. 2651044836

Email:

Υποστήριξη Έργου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης (Υπεύθυνος Γραφείου)

Τηλ. 2651098728

Φαξ 2651098729

Email: career@cc.uoi.gr

Ιστοσελίδα Έργου http://career.admin.uoi.gr
Ενέργεια 3.4.α. Γραφεία Διασύνδεσης, και

3.3.η.7 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 203.510.000

ΕΤΠΑ: 46.490.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr