ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Το Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ αφιερώνει μια σελίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κύριο χρηματοδότη του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Παρακάτω θα βρείτε πολλούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές από τις ιστοσελίδες είναι στην Ελληνική γλώσσα που έχει επιλεγεί από τις ιστοσελίδες που έχουν φτιαχτεί για καθεμία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα σημείο εκκίνησης είναι οι ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου υπάρχουν αρκετοί σύνδεσμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Παραθέτουμε παρακάτω συνδέσμους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι σύνδεσμοι είναι οι πιο σημαντικοί από αυτούς που αναφέρονται μέσα σε ορισμένες ιστοσελίδες.

Και πρώτα από όλα, η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πως από την ομιλία του Winston Churchill περί ιδρύσεως Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης (1946) και από τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1951) φτάσαμε σ' αυτό που λέγεται σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρακάτω μπορείτε να βρείτε:

Οι τρεις πρώτες ιστοσελίδες αναφέρονται, μάλλον πρόχειρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην αγγλική γλώσσα και έχουν μερικούς χρήσιμους και σημαντικούς συνδέσμους.

Ένα από τα καλύτερα sites για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το παρακάτω:

Καλώς ορίσατε στην Ευρώπη

Μέσα σε αυτό θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση, και όχι μόνο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή θεωρούνται σημαντικοί πολλοί από τους συνδέσμους παρατείθενται παρακάτω:

Οργάνωση και δομή

Οργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 4. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 5. Ελεγκτικό Συνέδριο
 6. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 7. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 8. Επιτροπή των Περιφερειών
 9. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 10. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

 

Ευρώ

Με αφορμή τη επίσημη ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ ο παρακάτω διαδικτυακός τόπος θα φανεί πολύ χρήσιμος στο παρόν αλλά κυρίως στο μέλλον.

1e.gif (4503 bytes)

Μακέτα Ευρώ    

 

5euror.jpg (6463 bytes)

Πίσω όψη χαρτονομίσματος 5 Ευρώ

 

el1e.gif (8344 bytes)

1 Ευρώ (πίσω όψη Ελληνικού Ευρώ)

 

Ενημέρωση

H Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει για την πληροφόρηση των πολιτών της με το Γραφείο για τις επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Μέσα σε αυτό το διαδικτυακό τόπο θα βρείτε όλες τις επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν είναι η μοναδική πηγή πληροφόρησης. Υπάρχουν κι άλλες πηγές όπως είναι οι παρακάτω.

 

Για τον πολίτη και τον επιχειρηματία

Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν για εργασία, επιχειρήσεις ή σπουδές σε όλες τις χώρες της. Άλλωστε ένας από τους κύριους σκοπούς ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες της.

 

Οργανισμοί και υπηρεσίες

Εκτός από τα κύρια όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει κι άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Μερικές από αυτές έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που παρατίθονται εδώ:

 

Έρευνα, Τεχνολογία και Ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολλούς οργανισμούς και ιδρύματα για την έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη. Παρακάτω θα βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των περισσότερων. Δυστυχώς, οι ιστοσελίδες που παρατίθονται εδώ δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, παρά στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

 

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία. Χάρη στα ταμεία αυτά, χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών διαρθρωτικών προβλημάτων, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων

 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
 • το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ)

Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτείται από τα 2 πρώτα διαρθρωτικά ταμεία και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Παραθέτουμε τους συνδέσμους που οδηγούν σε κόμβους στο Διαδίκτυο όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, σχετικά με το ΕΚΤ. Δυστυχώς, οι περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι είναι μόνο σε 3 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα Interreg III είναι η νέα Κοινοτική πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κύριος στόχος του Interreg είναι να ισχυροποιήσει την διαπεριφερειακή συνεργασία για να προωθήσει τη ισορροπημένη ανάπτυξη και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που έρχεται να καλύψει η παρούσα ιστοσελίδα είναι ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Είναι γνωστό ότι, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης είναι πλέον η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, όλες οι μορφές που έχουν σχέση με την ευρύτατη μορφή της παιδείας. Γι' αυτό, μια από τις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη της Παιδείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπόνηση και υλοποίηση διάφορων προγραμμάτων.
Κάποια από αυτά τα προγράμματα είναι γνωστά σε όλους:

 • SOCRATES   Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για συνεργασία στο πεδίο της εκπαίδευσης
 • LEONARDO DA VINCI Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για συνεργασία στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης
 • YOUTH PROGRAMMES Ένα πρόγραμμα για όλους τους νέους
 • TEMPUS Το Υπερ-Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Στα παραπάνω προγράμματα έρχεται να προστεθεί και η νέα γενιά προγραμμάτων για την περίοδο 2000-2006.

Όλες οι παραπάνω διαδικτυακές διευθύνσεις είναι μέρος του γνωστού διαδικτυακού τόπου για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Καλώς ορίσατε στην Ευρώπη. Σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο, υπάρχει τομέας για την Εκπαίδευση Εκπαίδευση στο Europa. Από αυτόν τον τομέα, αξίζει να δείτε τα Προγράμματα και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση.

Επίσης, μέσα σε αυτό το διαδικτυακό τόπο θα βρείτε:

Εκτός όμως, από τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφέροντες διαδικτυακές διεύθυνσεις για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως: Δίκτυο Πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, Δομές Συστημάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεότητα και Aνώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ένας σημαντικός διαδικτυακός τόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Eurodesk. Όσον αφορά την εκπαίδευση μέσα σε αυτόν, μπορείτε να βρείτε:


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr