ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ανακοινώσεις


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


 • new_spin.gif (7258 bytes)Μάϊος, 2001, Σελίδες του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
  Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ επεκτείνει τις ιστοσελίδες του καλύπτωντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
  Το   ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είναι φυσική συνέχεια πολλών από τις καινοτόμες και πιλοτικές προσπάθειες που ξεκίνησαν με το ΕΠΕΑΕΚ Ι, αλλά επικεντρώνεται σε θέματα ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων τις οποίες εστιάζει περισσότερο πλέον προς την αγορά εργασίας

 • new_spin.gif (7258 bytes)Ιανουάριος 2001, Σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφιερώνει μια ιστοσελίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει πολλούς συνδέσμους σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αλλά συνεχώς θα ανανεώνεται για να καλύψει όσους περισσότερους τομείς της καθημερινής ζωής μπορεί.

 • Δεκέμβριος 2000, Διοργάνωση έκθεσης-διημερίδας του ΕΠΕΑΕΚ Ι
  Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης από το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στην έκθεση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των έργων στα οποία ήταν Κύριος Ανάδοχος

 • Σεπτέμβριος 2000, Διοργάνωση εκδήλωσης-έκθεσης παρουσιάσης του ΕΠΕΑΕΚ Ι
  Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης από το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετάσχει στην έκθεση παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των έργων του Υποπρογράμματος 3 στα οποία ήταν Κύριος Ανάδοχος.

 • Αύγουστος 2000, Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
  Εδώ θα βρείτε χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε τις διευθύνσεις μερικών έργων ΕΠΕΑΕΚ που είναι ανεξάρτητες από τις ιστοσελίδες του ΕΠΕΑΕΚ. Επίσης, θα βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, καθώς, και τις διευθύνσεις των Γραφείων ΕΠΕΑΕΚ, των γραφείων Διασύνδεσης και Διαμεσολάβησης των Ιδρυμάτων.

 • Ιούλιος 2000, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρίασή της αριθμ. 5/12/4/2000 αποφάσισε να εισηγηθεί την πρόσληψη έξι (6) επιστημόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία μαθημάτων του ανωτέρω τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001

 • Ιούλιος 2000, Διαδικασία ολοκλήρωσης έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι 
  Εν όψει της προετοιμασίας για την υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Έργων ΕΚΤ για το Β' ΚΠΣ, κρίνεται σκόπιμο να ανακεφαλαιώσουμε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποπληρωμής των έργων εκ μέρους του ΥΠΕΠΘ.

 • Ιούνιος 2000, Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ:
  Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας σε τρεις δημοφιλείς μορφές αρχείων του MS Office.

 • Ιούνιος 2000,  Διοργάνωση Διημερίδας: 
  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στις 16 και 17 Ιουνίου 2000, στην Αίθουσα Τελετών, διοργάνωσε διημερίδα στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των έργων που υλοποίησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 • Απρίλιος 2000, Χάρτης τόπου: Μπορείτε να δείτε συνοπτικά όλο το site του ΕΠΕΑΕΚ. Περιέχονται, σε στυλ περιεχομένων  βιβλίου, όλοι οι σύνδεσμοι του site.

 • Φεβρουάριος 2000, Ηλεκτρονικές Φόρμες Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι: Δυνατότητα για download διαφόρων φορμών που αφορούν τη διαχείριση των έργων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

 • Ιανουάριος 1999, Νέες ιστοσελίδες του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ.
  Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί μια νέα και σύγχρονη υπηρεσία, που έχει στόχο να συντελέσει στην αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των έργων του ιδρύματος που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι), στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr