ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006)


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο


Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ επεκτείνει τις ιστοσελίδες του καλύπτωντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το   ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είναι φυσική συνέχεια πολλών από τις καινοτόμες και πιλοτικές προσπάθειες που ξεκίνησαν με το ΕΠΕΑΕΚ Ι, αλλά επικεντρώνεται σε θέματα ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων τις οποίες εστιάζει περισσότερο πλέον προς την αγορά εργασίας.

Σημαντική σημείωση: Τα παρακάτω κείμενα είναι σε αρχεία pdf (portable document format).Για να δείτε και να εκτυπώσετε τα παρακάτω αρχεία χρειάζεστε το πρόγραμμα Acrobat Reader που θα βρείτε στο site της Adobe .

 getacro(1).gif (1692 bytes)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε:

Κανονιστικό πλαίσιο Νόμοι, κανονισμοί, αποφάσεις για το Γ' ΚΠΣ
Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Γ' ΚΠΣ Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Πληροφορίες για την οργάνωση και τον προγραμματισμό του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γενική παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Προκηρύξεις Εδώ θα βρείτε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Ενέργειες ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για το Π.Ι. Όλες οι ενέργειες του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που αφορούν το ίδρυμά μας.
Aναλυτικά Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων

Αυτή η ιστοσελίδα  αφορά τα  Αναλυτικά Τεχνικά Δελτία Έργων  και Υποέργων του Ο. Π. Σ. για το Γ '  Κ. Π. Σ. Το περιεχόμενο της αποτελεί πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας και προέκυψε στο πλαίσιο προετοιμασίας του Ο. Π. Σ. για το το Γ '  Κ. Π. Σ.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr