Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε το 1971 με την αριθμ. 160282 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία υπαγόμενη στον Προϊστάμενο Γραμματείας. Αντικείμενό της είναι η μελέτη, η εκτέλεση και η συντήρηση των κάθε φύσεως κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και οι διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων αυτών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Μελετών
β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
γ) Τμήμα Συντήρησης
δ) Τμήμα Γραμματείας

Στον δικτυακό τόπο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα βρείτε πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση της, για τις υπηρεσίες που παρέχονται, πληροφόρηση σχετικά με τα νέα έργα στην Πανεπιστημιούπολη, κ.α.

 

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτήριο Φοιτητικών Κατοικιών - Β'  Όροφος
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 26510-05380
Fax: (+30) 26510-05393
Ε-mail:
Δικτυακός Τόπος http://techserv.uoi.gr/

 

Πηγή: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Οδηγός Σπουδών 2011-2012

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite