Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Έρευνα » Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται σήμερα έρευνα υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τα υπάρχοντα Τμήματα. Περιλαμβάνει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στις Θετικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας, αρχαιολογικές μελέτες και ανασκαφές, λογοτεχνικές και γλωσσολογικές μελέτες και έρευνα στις μεθόδους εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διεπιστημονικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που ενδιαφέρουν την ελληνική βιομηχανία, οικονομία και κοινωνία. Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ενώ όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες συντονίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μεγάλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης υπό μορφή ερευνητικών συμβάσεων, ενώ το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αντλούν επιπλέον πόρους για έρευνα από προγράμματα διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η UNESCO κ.ά. Πολλά ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στα πλαίσια πολυεθνικών συνεργασιών μεταξύ ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικοί Σύνδεσμοι  
Επιτροπή Ερευνών http://www.rc.uoi.gr/
Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ http://old.uoi.gr/services/epeaek/
Κόμβος Δικτύου EURAXESS http://old.uoi.gr/gr/research/euraxess.php
Οδηγός Ερευνητικής Δραστηριότητας http://old.uoi.gr/od/
   
Δείτε ακόμη  
Ιστοσελίδα "Μεταπτυχιακές Σπουδές" http://old.uoi.gr/gr/postgraduate/
   

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite