Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Έρευνα » Κόμβος Δικτύου EURAXESS

Κόμβος του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS - Greek EURAXESS Service Network

Euraxess Logo
Greek EURAXESS Service Network

Ο Κόμβος του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2010. Αποτελεί μία υπηρεσία πληροφόρησης και στήριξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα στην Ευρώπη για πάσης φύσεως θέματα κινητικότητας.

Το Ελληνικό Δίκτυο EURAXESS είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού EURAXESS Services, ένα δίκτυο που αποτελείται από περισσότερους από 200 κόμβους σε 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Κόμβος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και υποστηρίζει:

 • Ερευνητές του εξωτερικού που εργάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στις εν λόγω Περιφέρειες.
 • Έλληνες ερευνητές που απασχολούνται σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα ή σε επιχείρηση των εν λόγω Περιφερειών και επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του Κόμβου είναι οι εξής:

 • Παροχή ενημέρωσης και στήριξης σε ερευνητές και τις οικογένειές τους σε θέματα που αφορούν στην κινητικότητα.
 • Παροχή στήριξης των ερευνητών και των οικογενειών τους σε νομικά και διοικητικά ζητήματα.
 • Προώθηση άλλων αποριών/προβλημάτων των ερευνητών στους σχετικούς τοπικούς/εθνικούς/ ευρωπαϊκούς φορείς.
 • Τακτική επικοινωνία με το Συντονιστή του Δικτύου (ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη), και μέσω αυτού, με τοπικούς και εθνικούς οργανισμούς καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και στήριξη σε θέματα κινητικότητας.
 • Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προβλήματα που προκύπτουν τακτικά σε ερευνητές.
 • Επικοινωνία με τις τοπικές και εθνικές αρχές με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν σε ερευνητές σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο.
 • Δημοσίευση των ερευνητικών θέσεων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο portal EURAXESS Jobs.
 • Η εφαρμογή του European Partnership for Researchers (EPR).
 • Η εφαρμογή της Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών από τους ερευνητικούς φορείς των ανωτέρω Περιφερειών. Επισημαίνεται ότι κατά την υπ' αριθμ 949/15.04.2010 Συνεδρία της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενέκρινε την υιοθέτηση των αρχών της Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών.
 • Συλλογή καλών/κακών πρακτικών για την εφαρμογή της «Επιστημονικής Visa».

Ως ερευνητές νοούνται τα άτομα που διεξάγουν έρευνα σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα ή σε ιδιωτική επιχείρηση (π.χ. μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στελέχη επιχειρήσεων τομέων έρευνας και τεχνολογίας (R&D) κτλ.).

Ο Κόμβος λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή, μεταξύ 10.00 - 14.00 και στεγάζεται στο χώρο του Γραφείου Διασύνδεσης (δίπλα από το Αμφιθέατρο 4 του Τμήματος Μαθηματικών) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


Εναρκτήρια εκδήλωση με θέμα
«Σταδιοδρομία & Κινητικότητα Ερευνητών στην Ευρώπη: Πολιτικές και Θεσμικά Εργαλεία»

Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Κόμβου, οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 23 Φεβρουαρίου 2011 εναρκτήρια εκδήλωση με θέμα «Σταδιοδρομία & Κινητικότητα Ερευνητών στην Ευρώπη: Πολιτικές και Θεσμικά Εργαλεία».

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ερευνητών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και του ευρύτερου κοινού για την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα σταδιοδρομίας και κινητικότητας ερευνητών. Έγινε αναφορά στις πολιτικές και τα θεσμικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURAXESS, η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη EURAXESS Jobs, o Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών και οι Δράσεις Marie Curie.

Η Ημερίδα περιλάμβανε εισηγήσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας.

Το πρόγραμμα, η αφίσα και οι παρουσιάσεις των εισηγητών ακολουθούν:

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Αφίσα εκδήλωσης

Παρουσιάσεις


Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS: http://www.euraxess.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος Κόμβου: Επίκουρος Καθηγητής Μάμαντος Προδρομίδης
Τηλ.: +302651008301
E-mail: mprodrom@cc.uoi.gr

Υπεύθυνος Κόμβου: Ελένη Κερκεντζέ
Τηλ.: +302651007278
Fax: +302651009095
E-mail: euraxess@uoi.gr

 

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite