Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας αποτελεί μία κεντρική μία κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που στοχεύει στην ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών, φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαίδευσης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής αποκατάστασης και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, κλπ. για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος, της πρακτικής άσκησης και της δια βίου μάθησης.

Συγκεκριμένα το Γραφείο δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

Πληροφόρηση:
Παρέχει σε μαθητές, φοιτητές και αποφοίτους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα που συνδέονται με:

 • την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών
 • τις μεταπτυχιακές σπουδές
 • την αναζήτηση πηγών οικονομικής ενίσχυσης - υποτροφιών
 • την πρακτική άσκηση και τη δια βίου μάθηση
 • τη συνεχιζόμενη κατάρτιση
 • τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • την πρακτική άσκηση

Συμβουλευτική υποστήριξη:
Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά:

 • στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • στην αξιοποίηση των ικανοτήτων
 • στην είσοδό στην αγορά εργασίας (επαγγελματικές επιλογές, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης, κλπ.)

Σύνδεση με την αγορά εργασίας:
Παρέχει πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις σχετικά με:

 • την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • τις γνώσεις και τα προσόντα που διαθέτουν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου (προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων)
 • τη δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης νέων επιστημόνων
 • την απασχόληση φοιτητών/αποφοίτων στο πλαίσιο προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 26510 08454, 55, 58
Fax: (+30) 26510 08686
Ε-mail:
Δικτυακός Τόπος http://gd.uoi.gr/

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011 + Γραφείο Διασύνδεσης

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite