Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» » Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.)

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με Έδρες Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό και με τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους της Ελληνικής Διασποράς.
Με στρατηγικούς συνεργάτες, όπως το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, Έδρες Ελληνικών Σπουδών Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το George Washington University (Seattle, ΗΠΑ) και Κοινωφελή Ιδρύματα, και με τη συνδρομή των φορέων αυτοδιοίκησης της Ηπείρου πρωτοστατεί σε δράσεις υψηλού εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού κύρους. Το ΚΕΔΕΓΠΟ δραστηριοποιείται:

 • στην ενίσχυση, προώθηση και διάδοση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού με σεβασμό στις αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την πολιτισμική ετερογένεια.
 • στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, και τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων και συνεδρίων για την υποστήριξη του διδακτικού τους έργου.
 • στην διεπιστημονική έρευνα για τη διαμόρφωση διδακτικής μεθοδολογίας, και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό.
 • στην ενίσχυση της επαφής με φοιτητές, επιστήμονες και πληθυσμιακές ομάδες με ελληνική καταγωγή ή συνείδηση του εξωτερικού και με την Ομογένεια, με στόχο τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσας των Ελλήνων της Διασποράς.
 • σε καινοτόμες δράσεις που αφορούν στην εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διδασκαλία  με νέες τεχνολογίες.
 • στην ίδρυση παραρτημάτων με εκπαιδευτική δράση υπό τη διοικητική και επιστημονική εποπτεία του κεντρικού φορέα σε όλη την Ήπειρο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Π.Ι.

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό που απευθύνονται σε:

 • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς αλλοδαπούς ή ομογενείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φοιτητές ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών, όπως Socrates/Erasmus, Leonardo Da Vinci, Lingua, Tempus κ.ά
 • φοιτητές και ερευνητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού τα οποία έχουν Πρωτόκολλα ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών.
 • αλλοδαπούς υπότροφους του ΙΚΥ, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, για τους οποίους η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό είναι βασικό ή αναπόσπαστο μέρος των σπουδών τους.
 • αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτου καταγωγής, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, εργασιακής απασχόλησης, που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση τους στην ελληνική γλώσσα και να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία και τον ελληνικό τρόπο ζωής.

Νέοι από όλο τον κόσμο, με σεβασμό στην πολύ-πολιτισμικότητα, συναντώνται σε μια διαρκή διαπολιτισμική αλληλεπίδραση. Κύριος άξονας και κοινό ενδιαφέρον όλων είναι ο πνευματικός πλούτος της Νέας Ελληνικής γλώσσας και οι παγκόσμιες αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού.
Η φοίτηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποιείται με το σύστημα ECTS και είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του EuroCV.

Προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

 • Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλη τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινά και θερινά) και διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας..
 • Πρόγραμμα εντατικής γλωσσικής προετοιμασίας φοιτητών Socrates/Erasmus.
 • Πρωτόκολλο διεθνούς συνεργασίας με το Washington University (Seattle, ΗΠΑ) για δίμηνη φοίτηση προπτυχιακών φοιτητών στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στο πλαίσιο της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης.
 • Ειδικά προγράμματα υποτροφιών για αλλοδαπούς σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, χρηματοδοτούμενα από την Ελληνική Πολιτεία έπειτα από υποβολή εκπαιδευτικών προτάσεων.
 • Προγράμματα στα παραρτήματα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στους Νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας στη Ήπειρο και Προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος έπειτα από σχετικό αίτημα ακαδημαϊκών φορέων με αντικείμενο την επαγγελματική κατάρτιση ή ερευνητικές δράσεις.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

Διεύθυνση: ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και Δ.Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 26510-09150, 09135, 09153, 09132
Fax: (+30) 26510-09229
Ε-mail: kedegpo-main, kedegpo-ntpapact, kedegpo-ntouvli, kedegpo-fotou
Δικτυακοί Τόποι:

http://hellenic-center.uoi.gr/

http://dikeppee.uoi.gr/

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite