Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΟ.ΔΙ.Π)

Λογότυπο (ΜΟ.ΔΙ.Π)
Αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου, το οποίο να ανταποκρίνεται στις παρούσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ΑΕΙ (Ν. 3374/2005). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων/στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ο διαδικτυακός τόπος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, στοχεύει να αποτελέσει το χώρο προβολής των δράσεων της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Περιλαμβάνει επίσης Εκθέσεις Αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Στατιστικά Στοιχεία Ερωτηματολογίων και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Διεύθυνση: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ιωάννινα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 26510-07103, 8015
Ε-mail:
Δικτυακός Τόπος http://www.modip.uoi.gr/

 

Πηγή: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite