Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» » Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.)

Κ.Ε.Κ.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1994 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με στόχο την υλοποίηση δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Από τον Φεβρουάριο του 2005 το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάχθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Σ. Νιάρχου.

Το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), με Κωδικό Πιστοποίησης 6644-06. Το καθαρό εμβαδόν της δομής είναι 530,50 τμ., με 2 πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 25 ατόμων (2Χ25) και 2 αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 25 ατόμων (2Χ25)

Έχει υλοποιήσει δεκαεννέα (19) προγράμματα κατάρτισης ανέργων και επιμόρφωσης στελεχών του Δημοσίου Τομέα με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (E.K.T.), το ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΠΕΑΕΚ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει, επίσης, οργανώσει δύο συνέδρια στο πλαίσιο Επίσκεψης Μελέτης του CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από το 2003 το Κ.Ε.Κ. δραστηριοποιείται στην οργάνωση δράσεων κινητικότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci. Έχει συντονίσει την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo Da Vinci, στα οποία συμμετείχαν τριάντα έξι (36) άτομα, τα οποία μετακινήθηκαν και εργάστηκαν στο εξωτερικό, υλοποιώντας περιόδους πρακτικής άσκησης σε δεκαπέντε (15) οργανισμούς υποδοχής σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο.

Πηγή: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - «Σταύρος Νιάρχος»
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 26510-09141
Fax: (+30) 26510-09230
Ε-mail: ,
Δικτυακός Τόπος: http://dikeppee.uoi.gr/

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite