Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Όργανα Διοίκησης της Σχολής

Όργανα Διοίκησης της Σχολής

  1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων.
  2. Η Κοσμητεία. Απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Τμήμα.
  3. Ο Κοσμήτορας. Εκλέγεται για τρία χρόνια από ειδικό εκλεκτορικό σώμα.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite