Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μητρώα Εκλεκτόρων » Φιλοσοφική Σχολή

Μητρώα Εκλεκτόρων

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ

Φιλοσοφική Σχολή  

Τμήμα Φιλολογίας

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
1005/14/18-12-2013 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
1005/14/18-12-2013 Λατινική Φιλοσοφία
992/1/12-2-2013 Γενική και Θεωρητική Γλωσσολογία
992/1/12-2-2013 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
992/1/12-2-2013 Ιστορική Γλωσσολογία
992/1/12-2-2013 Νέα Ελληνική Φιλολογία
994/3/26-4-2013 Συγκριτική Φιλολογία
992/1/12-2-2013 Σύνταξη - Σημασιολογία - (Πραγματολογία)
992/1/12-2-2013 Φωνητική - Φωνολογία
992/1/12-2-2013 Ψυχογλωσσολογία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
995/4/20-6-2013 Αρχαία Ελληνική Ιστορία
988/19-10-2012 Βυζαντινή Αρχαιολογία
1015/24/29-8-2014 Βυζαντινή Ιστορία
1036/45/2-3-2017 Βυζαντινή Ιστορία (Επικαιροποίηση)
992/1/12-2-2013 Ευρωπαϊκή Ιστορία (18ος - 20ος Αιώνας)

988/19-10-2012

995/4/20-6-2013

Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία της Τέχνης (συμπλ.)

992/1/12-2-2013 Ιστορική Λαογραφία
988/19-10-2012 Κλασική Αρχαιολογία
992/1/12-2-2013 Κοινωνική Λαογραφία
992/1/12-2-2013 Λαογραφία με Ειδίκευση Στη Μελέτη Της Μουσικής Παράδοσης
992/1/12-2-2013 Λαογραφία Με Έμφαση Στην Ενδυματολογία
992/1/12-2-2013 Λαογραφία: Λαϊκή Λογοτεχνία
992/1/12-2-2013 Νεότερη Βαλκανική Ιστορία
992/1/12-2-2013 Νεότερη Ελληνική Ιστορία (1821-1922)
992/1/12-2-2013 Νεότερη Ελληνική Ιστορία Με Έμφαση Στην Ιστορική Δημογραφία
992/1/12-2-2013 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Με Έμφαση Στις Σχέσεις Δύσης Και Ελληνισμού
992/1/12-2-2013 Νεότερη Και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος -20ος Αιώνας)
992/1/12-2-2013 Νεώτερη Ελληνική Οικονομική Και Κοινωνική Ιστορία (16ος -19ος Αιώνας)
992/1/12-2-2013 Οθωμανική Ιστορία
992/1/12-2-2013 Οικονομική Και Κοινωνική Ιστορία Του Ελληνισμού Κατά Τη Διάρκεια Της Τουρκοκρατίας
988/19-10-2012 Προϊστορική Αρχαιολογία
992/1/12-2-2013 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1936 -1967)
992/1/12-2-2013 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Με Έμφαση Στην Οικονομία (20ος Αιώνας)
992/1/12-2-2013 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος- 20ος Αιώνας)

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικείμενο
1007/16/13-2-2014 Νεοελληνική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Σύγχρονη Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Νεότερη Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Μεσαιωνική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Βυζαντινή Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφική Ηθική
1007/16/13-2-2014 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Ιστορία της Φιλοσοφίας με έμφαση «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
1007/16/13-2-2014 Ιστορία της Φιλοσοφίας, Πρακτική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αρχαία Ελληνική, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Ιστορία της Φιλοσοφίας
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών - Φυσικής
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία του Πολιτισμού
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία της Παιδείας
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία των Μαθηματικών
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία της Θρησκείας
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία της Ιστορίας
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία της Επιστήμης
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία του Δικαίου
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία της Γλώσσας
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
1007/16/13-2-2014 Πολιτική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Πολιτική Κοινωνιολογία
1007/16/13-2-2014 Μεταφυσική
1007/16/13-2-2014 Λογική
1007/16/13-2-2014 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Ηθική
1007/16/13-2-2014 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
1007/16/13-2-2014 Επιστημολογία
1007/16/13-2-2014 Γνωσιοθεωρία
1007/16/13-2-2014 Αισθητική
1007/16/13-2-2014 Φιλοσοφία
993/2/11-3-2013 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
993/2/11-3-2013 Κλινική Ψυχολογία
993/2/11-3-2013 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης με έμφαση στην Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων
993/2/11-3-2013 Παιδαγωγική

 

« Επιστροφή στα Μητρώα Εκλεκτόρων

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite