Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Γενικές πληροφορίες

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, οι οποίες είναι:

 1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
 2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+, πλην του τομέα της Νεολαίας.

Με το Erasmus+ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης KA1/ΒΔ1, χρηματοδοτούνται οι παρακάτω κινητικότητες, οι οποίες διαχειρίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:

 • Κινητικότητα Φοιτητών
  (Εξερχόμενη Κινητικότητα για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση)
 • Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό τη Διδασκαλία
  (Εισερχόμενη και Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού)
 • Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό την Επιμόρφωση
  (Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού)

 

Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση μέσω του
Ομίλου για Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τo Πρόγραμμα "Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΕΡΑΣΜΟΣ+", που ξεκίνησε το ακαδ. έτος 2014/15, απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα Ιδρύματα-Εταίροι που συμμετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης που συντονίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υλοποιούν κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (traineeship/placement) μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της ενιαίας Προκήρυξης που δημοσιεύεται ετησίως για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (http://erasmus.uoi.gr/erasmus/12/foititesprosopiko).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Τ. 26510-07519, 07264, 07107).

 

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

^ αρχή

 
 


 
newSite