Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

'Ολα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ή Διδακτορικού Διπλώματος. Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και διεξαγωγή έρευνας. Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών απαιτεί επιπλέον πρωτότυπη έρευνα τουλάχιστον δύο ή τριών ετών υπό την καθοδήγηση ενός μέλους του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού. Τόσο το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης όσο και το πρόγραμμα του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούν τη συγγραφή διατριβής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες γίνονται δεκτοί συνήθως μετά από επιτυχία τους σε εξετάσεις που οργανώνονται από τα επί μέρους Τμήματα κάθε Σεπτέμβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις το Φεβρουάριο. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν απ' ευθείας με τα αντίστοιχα Τμήματα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών αλλά και για προκηρύξεις μεταδιδακτορικών ερευνητών, δείτε την ηλεκτρονική έκδοση του Συνοπτικού Οδηγού ΠΜΣ :

 

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite