Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών

Μητρώα Εκλεκτόρων

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών  

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
1008/17/20-3-2014 Υπολογιστική ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των υλικών

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Ανθεκτικότητα Σύνθετων Υλικών σε Θερμο-Μηχανική Και Περιβαλλοντική Φόρτιση  (Πειραματική Κατεύθυνση) (συμπλ.)

Ανθεκτικότητα Σύνθετων Υλικών σε Θερμο-Μηχανική Και Περιβαλλοντική Φόρτιση  (Πειραματική Κατεύθυνση)

985/31-5-2012

Βιοϊατρική Τεχνολογία

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Εφαρμοσμένη Μεταλλουργία (συμπλ.)

Εφαρμοσμένη Μεταλλουργία

985/31-5-2012

Ημιαγώγιμα ή Μαγνητικά Υλικά

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Θεωρητική Φυσικοχημεία (συμπλ.)

Θεωρητική Φυσικοχημεία

985/31-5-2012

Κεραμικά, Σύνθετα Και Πορώδη Υλικά

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Μαγνητικά Υλικά (συμπλ.)

Μαγνητικά Υλικά

996/5/17-7-2013

Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και Πολυμερικα Υλικά

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Μαθηματική Και Υπολογιστική Μοντελοποίησης στην Τεχνολογία των Υλικών (συμπλ.)

Μαθηματική Και Υπολογιστική Μοντελοποίησης στην Τεχνολογία των Υλικών

985/31-5-2012

Μηχανική Συμπεριφορά Επιφανειών & Διεπιφανειών

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Μηχανική Υλικών (συμπλ.)

Μηχανική Υλικών

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Μοντελοποίηση Μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Υλικών (συμπλ.)

Μοντελοποίηση Μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Υλικών

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Πειραματική Μέθοδος Χαρακτηρισμού σε Σύνθετα Υλικά με Έμφαση στη Μικρομηχανική (συμπλ.)

Πειραματική Μέθοδος Χαρακτηρισμού σε Σύνθετα Υλικά με Έμφαση στη Μικρομηχανική

996/5/17-7-2013

Πειραματική Μηχανική και Θραύση των Υλικών

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Πολυμερικά Υλικά (συμπλ.)

Πολυμερικά Υλικά

995/4/20-6-2013
 
 

985/31-5-2012

Προσομοιώσεις Ατομικής - Ηλεκτρονικής Δομής των Υλικών με Έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες (Θεωρητική Κατεύθυνση) (συμπλ.)

Προσομοιώσεις Ατομικής - Ηλεκτρονικής Δομής των Υλικών με Έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες (Θεωρητική Κατεύθυνση)

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Σύνθετα, Μεμβράνες  Και Κεραμικά  Υλικά (συμπλ.)

Σύνθετα, Μεμβράνες  Και Κεραμικά  Υλικά

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών (συμπλ.)

Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών (συμπλ.)

Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Τεχνολογία Πολυμερών (Πειραματική Κατεύθυνση) (συμπλ.)

Τεχνολογία Πολυμερών (Πειραματική Κατεύθυνση)

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Των Υλικών με Έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (συμπλ.)

Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Των Υλικών με Έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

995/4/20-6-2013

985/31-5-2012

Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών (συμπλ.)

Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση) (συμπλ.)

Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)

995/4/20-6-2013
 

985/31-5-2012

Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παράγωγης Βιοϊατρικών Ενώσεων (συμπλ.)

Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παράγωγης Βιοϊατρικών Ενώσεων

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
992/1/12-2-2013 Βιοπληροφορική
995/4/20-6-2013 Βιοχημεία
992/1/12-2-2013 Βιοχημική Μηχανική

 

« Επιστροφή στα Μητρώα Εκλεκτόρων

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite