Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Γραμματέας: Χρυσάνθη Νάτση

Γραμματεία:
Τηλ.: (26510) 07192-3, 07490-1
FAX: (26510) 07008
Δικτυακός τόπος: http://www.physics.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικής δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε όλα τα πεδία της Φυσικής (Θεωρητική, Πειραματική και Εφαρμοσμένη). Στόχος του Τμήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με βασικές και στέρεες γνώσεις της Φυσικής και των υπολογιστικών της εργαλείων και να τους διδάξει τη μεθοδολογία της Φυσικής στην επίλυση παλαιών και νέων προβλημάτων. Επιπλέον, με βάση το γεγονός της γνωσιολογικής συνάφειας της Φυσικής με άλλες επιστήμες και κυρίως με την Τεχνολογία, το Τμήμα Φυσικής προσφέρει στους φοιτητές του ευρύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής, όπως οι Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, οι Επικοινωνίες, τα νέα Υλικά και η Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα Φυσικής, με βάση ευρύτερες θεματικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων, απαρτίζεται από τέσσερις Τομείς. Με βάση τα γνωστικά αντικείμενα σε κάθε Τομέα λειτουργούν Ερευνητικά Εργαστήρια. Οι Τομείς και τα αντίστοιχα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος είναι:

1. Τομέας Αστρογεωφυσικής
Στον Τομέα λειτουργούν δύο Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Αστρονομίας.
 • Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.

2. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής
Στον Τομέα υπάρχουν δύο Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Α' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής.
 • Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής.

3. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Στον Τομέα λειτουργούν τρία Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής.
 • Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής.
 • Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών.

4. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών
Στον Τομέα λειτουργούν τέσσερα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Moessbauer και Φυσικής Υλικών.
 • Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών.
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών.
 • Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης Υλικών.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τομέας Αστρογεωφυσικής
Τα γνωστικά - ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα αποτελούν η Αστρονομία - Αστροφυσική, η Φυσική της Ατμόσφαιρας, του Περιβάλλοντος καθώς και η Μετεωρολογία και Κλιματολογία.

Τομέας Θεωρητικής Φυσικής
Στα γνωστικά- ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα περιλαμβάνονται η Θεωρητική Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, η Κοσμολογία, η Θεωρητική Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης, η Θεωρητική Πυρηνική Φυσική και η Φυσική Πλάσματος.

Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Τα γνωστικά - ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα αποτελούν η Ατομική και Μοριακή Φυσική, η Πειραματική Πυρηνική Φυσική και η Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών
Τα γνωστικά - ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα αποτελούν η Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης, των Υλικών και Επιφανειών καθώς και της Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Αστρογεωφυσικής

Αλυσσανδράκης Κων/νος, Καθηγητής, Αστρονομία και Αστροφυσική.
Κασσωμένος Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
Μπαρτζώκας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής, Μετεωρολογία και Κλιματολογία.
Νίντος Αλέξανδρος, Επίκ. Καθηγητής, Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος.
Πατσουράκος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής, Αστροφυσική Πλάσματος του Ήλιου και του Μεσοπλανητικού Χώρου.
Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Μετεωρολογία και Κλιματολογία.
Κρομμύδας Φίλιππος, Λέκτορας, Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία, Διδακτική της Φυσικής.
Λώλης Χρήστος, Λέκτορας, Φυσική Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία - Κλιματολογία.

Τομέας Θεωρητικής Φυσικής

Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία.
Ευαγγέλου Σπυρίδων, Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης.
Λεοντάρης Γεώργιος, Καθηγητής, Στοιχειώδη Σωμάτια.
Μάνεσης Ευάγγελος, Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
Μπατάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Κοσμολογικές Θεωρίες Ενοποίησης.
Ταμβάκης  Κυριάκος, Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.
Δέδες Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Φυσική Πλάσματος.
Καντή Παναγιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή/και Κοσμολογία.
Κοσμάς Θεοχάρης, Αναπλ. Καθηγητής, Θεωρητική Πυρηνική Φυσική.
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Αναπλ. Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική, Κοσμολογία.
Ρίζος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
Κολάσης Χαράλαμπος, Επίκ. Καθηγητής, Βαρύτητα - Γενική Θεωρία Σχετικότητας.
Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας, Λέκτορας, Στοιχειώδη Σωμάτια.

Τομέας  Ατομικής και Μοριακής Φυσικής. Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών

Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πειραματική Μοριακή Φυσική.
Πάκου Αθηνά, Καθηγήτρια, Πυρηνική Φυσική.
Ευαγγέλου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
Κόκκας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
Λύρας Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής, Ατομική θεωρητική Φυσική.
Μάνθος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.
Τσέκερης Περικλής, Αναπλ. Καθηγητής, Ατομική και Μοριακή Φυσική.
Φίλης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Πειραματική Μοριακή Φυσική.
Ασλάνογλου Ξενοφών, Επίκ. Καθηγητής, Πειραματική Πυρηνική Φυσική.
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Πυρηνική Φυσική.
Κοέν Σαμουήλ, Επίκ. Καθηγητής, Πειραματική Ατομική και Μοριακή Φασματοσκοπία Laser.
Νικολής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Πυρηνική Φυσική, Μηχανισμοί Πυρηνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων.
Οικιάδης  Αριστείδης, Επίκ. Καθηγητής, Πειραματική Οπτοηλεκτρονική.
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα.

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

Ευαγγελάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τεχνικές και θεωρία Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων.
Κωσταράκης Παναγιώτης, Καθηγητής, Ηλεκτρονικά.
Μπάκας Θωμάς, Καθηγητής, Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer, Μαγνητισμός.
Φλούδας Γεώργιος, Καθηγητής, Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης.
Καμάρατος Ματθαίος, Αναπλ. Καθηγητής, Φυσική Επιφανειών Συμπυκνωμένης Ύλης.
Παπανικολάου  Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Μέθοδοι Προσομοίωσης, Ηλεκτρονική Δομή.
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Φυσική Ημιαγωγών.
Φούλιας Στυλιανός, Επίκ. Καθηγητής, Φυσική Επιφανειών.
Βλάχος Δημήτριος, Λέκτορας, Πειραματική Φυσική Στερεών Επιφανειών.
Κατσάνος Δημήτριος, Λέκτορας, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν να εργαστούν:

 • Σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς αιχμής, όπως οι Σύγχρονες Ηλεκτρονικές τεχνολογίες και επικοινωνίες, η Φωτονική, τα νέα υλικά, οι τηλεπικοινωνίες, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία, η μετεωρολογία κ.ά.
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Φυσικής από την ίδρυση του χορηγούσε Διδακτορικά Διπλώματα στους διάφορους τομείς της Φυσικής. Η αναβάθμιση όμως των Πανεπιστημιακών σπουδών, η προαγωγή της έρευνας και η συμβολή των Πανεπιστημίων στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου, κατέστησαν αναγκαία τη θεσμοθέτηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών.
Σήμερα στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν πέντε Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Φυσική (ι. βασική κατεύθυνση, ιι. ειδίκευση στη Φωτονική, ιιι. ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών),
 • Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον.
 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες,
 • Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής,
 • Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές.

Το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής» οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε., ενώ τα υπόλοιπα στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. ή/και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite