Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών

Γραμματέας: Ανέστης Αγαπιάδης
 
Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07190, 07428, 07492
FAX: (26510) 07005
E-mail:   
Δικτυακός τόπος: http://www.math.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Τα Μαθηματικά, που στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους αποτελούσαν κυρίως ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων για την εκτέλεση πράξεων, σήμερα έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας, εισχωρώντας αποφασιστικά με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε σύγχρονο κλάδο επιστημονικής δραστηριότητας.
Η επιστήμη τους χαρακτηρίζεται κυρίως από τη μέθοδο της απόδειξης και την αναζήτηση και περιγραφή μαθηματικών εννοιών και νόμων απαραίτητων στην περιγραφή της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι δύο κύριες κατευθύνσεις των Μαθηματικών είναι τα Θεωρητικά και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
Ο Θεωρητικός Μαθηματικός προσβλέπει στην καλύτερη, αποδοτικότερη και αυστηρότερη θεμελίωση και προαγωγή των μαθηματικών θεωριών.
Ο Εφαρμοσμένος Μαθηματικός προσπαθεί να δημιουργήσει και να εφαρμόσει προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους, για να μελετήσει επιστημονικά τα διάφορα φαινόμενα που τον ενδιαφέρουν.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μαθηματικής επιστήμης και υποδιαιρείται σε τέσσερις Τομείς:

 • Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης,
 • Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας,
 • Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας και
 • Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας.

1. Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Η Μαθηματική Ανάλυση αποτελεί το αντικείμενο του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και είναι ένας από τους ευρύτερους και βαθύτερους κλάδους των Μαθηματικών. Αν και κάθε οριοθέτηση αυτού του κλάδου είναι ίσως πιο δύσκολη σήμερα από όσο στο παρελθόν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η Μαθηματική Ανάλυση αρχίζει από την εισαγωγή της έννοιας του «ορίου» και της συνακόλουθης απειροστικής αναλυτικής μεθόδου και επεκτείνεται ακτινωτά και ανεξάντλητα προς κάθε κατεύθυνση. Αποστολή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης είναι η μύηση στις έννοιες και τις μεθόδους της Μαθηματικής Ανάλυσης και παράλληλα η καλλιέργεια και η επέκταση της συνολικής γνώσης αυτού του κλάδου με την έρευνα νέων ιδεών και μεθόδων.
Ανεκτίμητη προσφορά της Μαθηματικής Ανάλυσης είναι η παροχή δημιουργικών και αποτελεσματικών εργαλείων σε κλάδους της επιστήμης, από πολύ θεωρητικούς έως πολύ εφαρμοσμένους. Η Θεωρία των Πραγματικών Συναρτήσεων, η Θεωρία των Μιγαδικών Συναρτήσεων, η Τοπολογία, οι Διαφορικές Εξισώσεις, η Θεωρία Μέτρου και Ολοκληρώσεως, η Συναρτησιακή Ανάλυση κ.λπ. είναι μερικές από τις βασικές και αλληλοεξαρτώμενες κατευθύνσεις της Μαθηματικής Ανάλυσης.
Η ακριβής μελέτη ενός φυσικού ή μηχανικού και γενικά ενός δυναμικού συστήματος, το οποίο περιγράφει την εξέλιξη ενός φαινομένου ή τον έλεγχο κάποιας πληθυσμιακής καταστάσεως, μπορεί να γίνει μέσω των συνεχών ή διακριτών Διαφορικών Εξισώσεων.
Μέσα από τέτοιες εξισώσεις μπορούν να προκύψουν πληροφορίες που αναφέρονται στη γενική συμπεριφορά των λύσεων, όπως για παράδειγμα, είναι η περιγραφή και διαπίστωση της ευστάθειας, σύγκλισης, περιοδικότητας κ.ά.
Είναι βέβαια φυσικό ότι, όσο πιο πολύ το θεωρητικό μοντέλο προσεγγίζει το φυσικό φαινόμενο, τόσο πιο κοντά στην ακριβή μελέτη αυτού φθάνουμε μέσω του μοντέλου. Για παράδειγμα, θα έχουμε καλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας, αν λάβουμε υπόψη μας την προϊστορία του φαινομένου. Έτσι, φθάνουμε στις λεγάμενες υστερημένες διαφορικές εξισώσεις, οι οποίες είναι μια ευρεία και αρκετά πολύπλοκη κλάση Συναρτησιακών Διαφορικών Εξισώσεων. Στη γενική αυτή περίπτωση η μελέτη γίνεται εξετάζοντας τη σύγκλιση των τροχιών αφηρημένων συστημάτων που παρατηρούνται σε γενικούς τοπολογικούς χώρους. Η μελέτη τέτοιων χώρων, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την κατανόηση φυσικών προβλημάτων, είναι το αντικείμενο της Συναρτησιακής Ανάλυσης, της Τοπολογίας και της Θεωρίας Μέτρου.

2. Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας
O Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας περιλαμβάνει κλάδους Μαθηματικών όπως: Αφηρημένη Άλγεβρα, Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών, Μαθηματική Λογική, Διαφορική και Αλγεβρική Τοπολογία, Αλγεβρική Γεωμετρία κ.λπ.
Η Άλγεβρα αναπτύχθηκε κυρίως τον 19ο και 20ο αιώνα με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων από τη Γεωμετρία, τη Θεωρία Αριθμών ή τη Θεωρία Αλγεβρικών Εξισώσεων. Συνέβαλε ακόμη στην καλύτερη κατανόηση υπαρχουσών λύσεων σε τέτοιου είδους προβλήματα. Σήμερα η συμβολή της Άλγεβρας και σε άλλες θετικές επιστήμες, όπως στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είναι σημαντική.
Η Διαφορική Γεωμετρία είναι ένας από τους κεντρικούς κλάδους των Μαθηματικών και ασχολείται με την μελέτη μετρικών εννοιών επί πολυπτυγμάτων, όπως η μετρική και η καμπυλότητα. Η κλασική περίοδος της Διαφορικής Γεωμετρίας είναι ο δέκατος ένατος αιώνας, κατά τον οποίο αναπτύχθηκε η τοπική Θεωρία των καμπυλών και επιφανειών - η καλούμενη τώρα στοιχειώδης Διαφορική Γεωμετρία - ως εφαρμογή του Απειροστικού Λογισμού.
Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα η εξέλιξη του κλάδου ήταν ραγδαία, στηριζόμενη στα πρόσφατα επιτεύγματα της Θεωρίας των Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους, την Αλγεβρική Τοπολογία και Αλγεβρική Γεωμετρία. Η δυναμική και γονιμότητα της Διαφορικής Γεωμετρίας είναι αποτέλεσμα και της αλληλεπίδρασής της με άλλες επιστήμες, όπως με τη Φυσική (Θεωρία Σχετικότητας) κ.λπ.

3. Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Το ερευνητικό πεδίο του συγκεκριμένου Τομέα του Τμήματος Μαθηματικών είναι οι Πιθανότητες, η Στατιστική και οι Επιχειρησιακές Έρευνες.
Οι Πιθανότητες και η Στατιστική είναι ο κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος ασχολείται με την έννοια της αβεβαιότητας (πιθανότητας), τη σχεδίαση πειραμάτων και μεθόδων δειγματοληψιών, τη συλλογή και ανάλυση μετρήσεων (αριθμητικών δεδομένων) και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ασχολείται επίσης με τη μελέτη τυχαίων φαινομένων, την ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για την περιγραφή διαφόρων φυσικών, κοινωνικών, βιολογικών και άλλων φαινομένων και γενικά με τη Θεωρία και τις εφαρμογές των στοχαστικών διαδικασιών, θέματα όπως σφυγμομέτρηση κοινής γνώμης, δημογραφικές έρευνες, ποιοτικός έλεγχος, δειγματοληπτικές έρευνες, κλινικές δοκιμές, αναδρομικές και προοπτικές ιατρικές μελέτες κ.λπ., ανήκουν στο χώρο των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.
Επιχειρησιακή Έρευνα είναι ο κλάδος των Μαθηματικών που ασχολείται με τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών κάτω από ποικιλόμορφους περιορισμούς και τη μελέτη στοχαστικών συστημάτων, όπως ουρών αναμονής, αποθεμάτων, συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, πληθυσμιακών μοντέλων κ.λπ. Στηρίζεται στα θεωρητικά μαθηματικά και βρίσκει εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπου προκύπτει πρόβλημα μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης.
Τα μέλη του Τομέα ενδιαφέρονται και για τη μελέτη και κατανόηση των εφαρμογών της επιστήμης τους σε προβλήματα Ιατρικής, Χημείας, Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Γεωπονίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής.

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα είναι σε αντικείμενα της Μηχανικής, των Υπολογιστικών Μαθηματικών και της Πληροφορικής.
Η Μηχανική είναι ο παλαιότερος κλάδος των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, αφού αναπτύχθηκε παράλληλα και σε έντονη αλληλεπίδραση με την Κλασική Ανάλυση και πολύ συχνά από τους ίδιους ερευνητές. Για πολλά χρόνια αποτέλεσε το προνομιακό - ίσως και το αποκλειστικό - πεδίο εφαρμογής των καινούργιων μαθηματικών ιδεών. Σήμερα, η Μηχανική εξακολουθεί να αποτελεί κλάδο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Η ερευνητική ανάπτυξη της Μηχανικής, στις μέρες μας, λαμβάνει χώρα κυρίως στο πεδίο της Μηχανικής του Συνεχούς. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που θέτει η σύγχρονη τεχνολογία στα Μαθηματικά, είναι διατυπωμένα στη «γλώσσα» της Μηχανικής του Συνεχούς. Το εύρος του αντικειμένου της Μηχανικής είναι τεράστιο, αφού εκτείνεται από τη μαθηματική περιγραφή ενός προβλήματος (μοντελοποίηση) και την «καλή τοποθέτηση» ως την επίλυσή του (αναλυτική - προσεγγιστική). Αυτό προσδιορίζει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης της Μηχανικής με όλους σχεδόν τους κλάδους των καθαρών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
Τα Υπολογιστικά Μαθηματικά είναι κλάδος των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που έχει ως βασικό σκοπό την παραγωγή, ανάλυση και χρήση αποτελεσματικών αριθμητικών (υπολογιστικών) μεθόδων (αλγορίθμων) για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και κατά συνέπεια πραγματικών πρακτικών προβλημάτων των διάφορων επιστημών. Με τις αριθμητικές μεθόδους, που είναι πλήρως καθορισμένες πεπερασμένες διαδικασίες, μέσω ενός υπολογιστή αναζητούμε όσον το δυνατόν πιο ακριβείς αριθμητικές (προσεγγιστικές) λύσεις των μαθηματικών προβλημάτων με όσον το δυνατόν μικρότερο υπολογιστικό κόστος.
Τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής είναι: Συμβολικοί Υπολογισμοί (ή συμβολικές και αλγεβρικές επεξεργασίες), Τεχνητή Νοημοσύνη (αυτόματος προγραμματισμός, επεξεργασία φυσικών γλωσσών), Υπολογιστική Γλωσσολογία (συμφραστικές γλώσσες), Παράλληλοι Αλγόριθμοι.

Σπουδαστήρια και Εργαστήρια

Με την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/110/1-2-83 (ΦΕΚ 66/Β/21-2-83), στο Τμήμα Μαθηματικών έχουν κατανεμηθεί τα παρακάτω Εργαστήρια και Σπουδαστήρια:

Σπουδαστήρια

 • Άλγεβρας
 • Γεωμετρίας
 • Μαθηματικής Ανάλυσης

Εργαστήρια

 • Αριθμητικής Ανάλυσης
 • Μαθηματικών
 • Μηχανικής
 • Μικροϋπολογιστών
 • Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα που συντονίζουν οι Τομείς του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθορίζονται ως εξής:

1. Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης: Πραγματική ανάλυση, Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης, Μιγαδική ανάλυση, Αρμονική ανάλυση, Τοπολογία, Μαθηματική λογική, Συναρτησιακή ανάλυση, Διαφορικές εξισώσεις, Εφαρμοσμένη ανάλυση, Εφαρμογές της μαθηματικής ανάλυσης σε άλλες επιστήμες.

2. Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας: Θεωρία αριθμών, Θεωρία σωμάτων και πολυωνύμων, Μεταθετικοί δακτύλιοι και άλγεβρες, Αλγεβρική γεωμετρία, Γραμμική και Πλειογραμμική Άλγεβρα, Προσεταιριστικοί δακτύλιοι και άλγεβρες, Μη προσεταιριστικοί δακτύλιοι και άλγεβρες, Θεωρία κατηγοριών και ομολογιακή Άλγεβρα, Κ- Θεωρία ομάδων και γενικεύσεις, Τοπολογικές ομάδες και ομάδες Lie, Γεωμετρία, Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία, Διαφορική Γεωμετρία, Αλγεβρική τοπολογία, Πολλαπλότητες και κυτταρικά συμπλέγματα, Ολική ανάλυση και ανάλυση επί πολλαπλοτήτων, Γεωμετρική ανάλυση, Μαθηματική λογική και θεμελιώσεις, Αλγεβρική Θεωρία αυτομάτων και γλωσσών, Εφαρμογές της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας.

3. Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών: Πιθανότητες και εφαρμογές, Μαθηματική Στατιστική, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Έρευνα αγοράς, Βιοστατιστική, Στατιστική επιστημών συμπεριφοράς, Στοχαστικές διαδικασίες, Στοχαστικά μοντέλα Eπιχειρησιακών Eρευνών, Μαθηματικός προγραμματισμός, Επιχειρησιακή έρευνα, Ασφαλιστικά μαθηματικά, Οικονομικά μαθηματικά, Οικονομετρία.

4. Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας:
(i) Αριθμητική Ανάλυση: Ανάλυση σφαλμάτων, Αριθμητική προσομοίωση, Αριθμητική προσέγγιση, Αριθμητική γραμμική Άλγεβρα, Αριθμητική επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων και συστημάτων, Μαθηματικός προγραμματισμός - Τεχνικές βελτιστοποίησης και μεταβολικές τεχνικές, Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων και διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους, Εξισώσεις διαφορών και συναρτησιακές εξισώσεις, Ολοκληρωτικές εξισώσεις, Αριθμητικές μέθοδοι στην ανάλυση Fourier.
(ii) Μηχανική: Μηχανική υλικού σημείου και συστημάτων υλικών σημείων, Μηχανική συνεχούς μέσου, Ελαστικότητα, Μηχανική ρευστών, Κύματα σε συνεχή μέσα, Μεταφορά θερμότητας, Εμβιομηχανική.
(iii) Πληροφορική: Θεωρητική πληροφορική, Θεωρία αλγορίθμων, Συμβολικοί μαθηματικοί υπολογισμοί, Παράλληλοι υπολογισμοί, Βάσεις δεδομένων, Γλώσσες προγραμματισμού, Τεχνητή νοημοσύνη, Έμπειρα συστήματα, Υπολογιστική Γλωσσολογία, Αυτόματη επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Λογική σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων, Τεχνικές προσομοιώσεις.
(iv) Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση: Μη-γραμμική κυματική. Μη-γραμμική οπτική. Υδάτινα κύματα. Μη-γραμμικές εξισώσεις εξελικτικού τύπου. Ολοκληρώσιμα συστήματα.

Καθηγητές και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Καρακώστας Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Μαθηματική Ανάλυση
Τσαμάτος Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Μαθηματική Ανάλυση
Πουρναράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μαθηματική Ανάλυση
Γιαννούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους
Τόλιας Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Συναρτησιακή ανάλυση
Μαυρίδης Κυριάκος, Λέκτορας, Μαθηματική Ανάλυση

Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Βλάχος Θεόδωρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Διαφορική Γεωμετρία
Θωμά Απόστολος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αλγεβρική Γεωμετρία
Κεχαγιάς Επαμεινώνδας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αλγεβρική Τοπολογία
Μπεληγιάννης Απόστολος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Άλγεβρα-Γεωμετρία
Παπαδάκης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Άλγεβρα

Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Ζωγράφος Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Στατιστική
Λουκάς Σωτήριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Στατιστική
Μπατσίδης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής, Στατιστική
Σκούρη Κωνσταντίνα, Επίκουρος Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα με έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του αντικειμένου

Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας

Νούτσος Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αριθμητική Ανάλυση
Γλυνός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Πληροφορική
Ξένος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανική των Ρευστών
Παπαδόπουλος Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
Χωρίκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση
Μπαλτζής Σωκράτης, Λέκτορας, Αυτόματη Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών μπορούν να εργαστούν:

 • Ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως στον Ο.Τ.Ε., στη Δ.Ε.Η., στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.ά.
 • Σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε εταιρείες έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ.
 • Στη βιομηχανία και σε τράπεζες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Σε κέντρα υπολογιστών.
 • Σε τομείς που ασχολούνται με συστήματα ασφάλειας μεταβίβασης δεδομένων, ειδικότερα την κρυπτολογία, την κρυπτογραφία και τη Θεωρία κωδικών.
 • Σε εταιρείες που ασχολούνται με computer graphics.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 124475/Β7/2014 (ΦΕΚ 2223/13-8-2014, τ. Β’) και η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθμ.103282/Β7 (ΦΕΚ 1788/τ.Β’/08-12-2006) Υ.Α. που αφορούσε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις (ειδικεύσεις) σπουδών:

Α’: Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Β’: Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Γ’: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Δ’: Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα Μαθηματικά.

Ο σκοπός της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα Μαθηματικά είναι η δημιουργία ερευνητών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) ικανών να συνεισφέρουν στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, στην προώθηση της έρευνας στα Μαθηματικά και να στελεχώσουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2015-2016

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite