Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μετονομασία του Τμήματος Πληροφορικής (ΦΕΚ A 137/2013)|Ιούν. 2013

Γραμματέας: Καλυψώ Λατίνου

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07196, 07213, 07921, 07458
Fax: (26510) 07021
Δικτυακός τόπος: http://www.cs.uoi.gr

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Η Πληροφορική, η σχετικά νέα αυτή επιστήμη, ξεκίνησε αρχικά ως ένας τομέας περιορισμένης εμβέλειας, σχετιζόμενος κυρίως με την αυτοματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών. Γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε ένα συναρπαστικό κράμα θεωρίας και τεχνολογίας με κύριο θέμα μελέτης το πρόβλημα και τον υπολογισμό, που εκτείνεται από τη μελέτη της θεωρητικής (και φιλοσοφικής) έννοιας του προβλήματος μέχρι την αποτελεσματική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων πρακτικής αξίας, μέσω του σχεδιασμού υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι θεμελιώδεις ιδέες της θεωρίας της Πληροφορικής αναδύονται μέσα από έργα των αρχαίων Ελλήνων.

Η μέχρι τώρα εξελικτική πορεία της Πληροφορικής και η παρουσία της και συμβολή της στον επιστημονικό χώρο αλλά και στην καθημερινότητα δια μέσου του  επαγγέλματος του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,  μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε ότι οι νέοι τομείς μελέτης  θα συμβάλουν στην πρόοδο της και παρουσίας της στο χώρο των επιστημών του μέλλοντος, και θα αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω ανάπτυξής εφαρμογών που λύνουν πραγματικά προβλήματα και δημιουργίας νέων τεχνολογιών.  Τα ανερχόμενα πεδία μελέτης περιλαμβάνουν τομείς όπως οι παράλληλοι υπολογισμοί (κατασκευή υπερταχέων παράλληλων υπολογιστών σε ευρείας κλίμακας αρχιτεκτονικές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων), η αυτοματοποίηση του τυπικού συλλογισμού και της λογικής μαζί με τη χρήση τους στη συστηματική σχεδίαση και επαλήθευση λογισμικού, η ρομποτική με συναρπαστικές εφαρμογές στον αυτοματισμό, τη βιομηχανία και τη διαστημική, η κατασκευή και εξάπλωση κατανεμημένων συστημάτων πληροφοριών, η θεωρία αλγορίθμων με επεκτάσεις σε όλο το υπολογιστικό φάσμα, ο σχεδιασμός υλικού και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για Η/Υ, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων με στόχο την εξόρυξη γνώσης σχετική με ιατρική, οικονομικά, ή την καθημερινότητα, την εξαγωγή και ανάκτηση πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό και τα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα, την ενσωμάτωση κινητών συσκευών στην καθημερινότητα, και πολλούς άλλους.

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμβάλει στις εξελίξεις στο χώρο της Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Για το λόγο αυτόν, το Τμήμα έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του. Πιστεύοντας ότι οι φοιτητές ενός ακαδημαϊκού Τμήματος αποτελούν τη βάση ύπαρξης και ανάπτυξής του, και οι απόφοιτοί του την κατευθυντήρια δύναμη ανάπτυξης της κοινωνίας, το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου μας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, μέσω του Προγράμματος Σπουδών του και των πλείστων επιστημονικών δραστηριοτήτων του, τον εφοδιασμό των φοιτητών του με εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν σημαντικές και καίριες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο δραστηριοτήτων της μηχανικής και της επιστήμης των υπολογιστών.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δέκα (10) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Η δομή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής δεν στηρίζεται σε τομείς.

Εργαστήρια και Ερευνητικές Μονάδες

Ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών και των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος βασίζεται στη χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα διαθέτει τα εξής Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο ΠΕΠ Ι (Προπτυχιακό Εργαστήριο Προγραμματισμού Ι): Εκπαιδευτικό εργαστήριο προγραμματισμού με 9 Sun/Oracle Ultra 20 σταθμούς εργασίας και 19 HP 6000.
 • Εργαστήριο ΠΕΠ ΙΙ (Προπτυχιακό Εργαστήριο Προγραμματισμού ΙΙ): Εκπαιδευτικό εργαστήριο προγραμματισμού με 18 Sun/Oracle Ultra 20 και 10 HP 6000.
 • Εργαστήριο ΠΕΛΣ (Προπτυχιακό Εργαστήριο Λογισμικού και Συστημάτων): Εκπαιδευτικό εργαστήριο λογισμικού και συστημάτων με 23 Sun/Oracle Ultra 20.
 • Εργαστήριο Υλικού και Αρχιτεκτονικής: 40 θέσεις εργασίας για ψηφιακή σχεδίαση, 10 θέσεις εργασίας για δημιουργία και δοκιμή ψηφιακών κυκλωμάτων, 20 Altera FPGA evaluation boards και 20 HP 6000 για σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων.
 • Κεντρικά Συστήματα Υπολογιστών: 1 Proliant server  με 4 Xeon CPU, 1 SUN Fire 480 file server με 2 Tbyte EMC2 storage, 1 Blade 1000 με 2 CPU, 1 SUN grid με 32 dual core CPU AMD Opteron, 7 εξυπηρέτες ειδικού σκοπού.
 • Εργαστήριο Μεταπτυχιακών: Εκπαιδευτικό - ερευνητικό εργαστήριο με 8 Sun/Oracle Ultra 20.
 • Άλλος εξοπλισμός: Ενσύρματο (1Gbps) και ασύρματο δίκτυο σε όλο το κτίριο, τρισδιάστατο εκτυπωτή, 3Δ laser scanner, ρομποτικό σύστημα, σύστημα βιντεοκάμερας και ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υψηλής ανάλυσης, αίθουσα σεμιναρίων με προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρο με προηγμένο οπτικοακουστικό υλικό, αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος καλύπτουν τους κυριότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής. Οι τομείς αυτοί προσδιορίζονται από τις ακόλουθες περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας:

 • Αλγόριθμοι και Θεωρία Γραφημάτων.
 • Αναγνώριση Προτύπων.
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Βάσεις Δεδομένων.
 • Βελτιστοποίηση.
 • Γλώσσες Προγραμματισμού.
 • Γραφικά Υπολογιστών.
 • Δίκτυα Υπολογιστών.
 • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας.
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί.
 • Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού.
 • Ιατρική Πληροφορική.
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα και Αλγόριθμοι.
 • Κινητά Επικοινωνιακά Συστήματα.
 • Λειτουργικά Συστήματα.
 • Μαθηματική Λογική.
 • Νευρωνικά Δίκτυα.
 • Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.
 • Πολυμέσα και Υπερμέσα.
 • Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Υπολογιστική Γεωμετρία.
 • Υπολογιστική Όραση
 • Ρομποτική
 • Ανάλυση Εικόνας
 • Εξόρυξη Δεδομένων

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Ακρίβης Γεώργιος, Καθηγητής, Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους.
Λαγαρής Ισαάκ, Καθηγητής, Βελτιστοποίηση, Κβαντική-Κλασική Προσομοίωση, Δημιουργία Προτύπων, Νευρωνικά Δίκτυα.
Λύκας Αριστείδης, Καθηγητής, Θεωρία και Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, γενετικοί αλγόριθμοι), Διακριτή Βελτιστοποίηση, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Αναγνώριση Προτύπων.
Νικολόπουλος Δ. Σταύρος, Καθηγητής, Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων, Δομές Δεδομένων, Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων.
Πιτουρά Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένα Συστήματα και Ετερογενής Υπολογισμός.
Δημακόπουλος Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Παράλληλος Προγραμματισμός, Δίκτυα Διασύνδεσης, Συλλογικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Ομοτίμων.
Κόντης Λυσίμαχος Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής, Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία, Συμπίεση και Μετάδοση Εικόνας και Βίντεο, Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες.
Παληός Λεωνίδας, Αναπλ. Καθηγητής, Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Θεωρία Γραφημάτων, Δομές Δεδομένων.
Φούντος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Αλγόριθμοι για Συστήματα CAD/CAM, Αναπαράσταση και Διαχείριση Γεωμετρικών Αντικειμένων, Συστήματα Λογισμικού Αυτόματης Επεξεργασίας και Διαχείρισης Γεωμετρικής Πληροφορίας, Γραφικά Υπολογιστών, Τεχνικές Ανάκτησης Εικόνων.
Αναστασιάδης Στέργιος, Επίκ Καθηγητής, Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Αξιολόγηση Απόδοσης Συστημάτων.
Βασιλειάδης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής, Βάσεις Δεδομένων και Γνώσεων.
Γεωργιάδης Λουκάς, Επίκ. Καθηγητής, Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, Υλοποίηση και πειραματική μελέτη αλγορίθμων και δομών δεδομένων, Αλγόριθμοι γραφημάτων, Υπολογιστική γεωμετρία, Συνδυαστική βελτιστοποίηση.
Ευθυμίου Αριστείδης, Επίκ. Καθηγητής, Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων.
Ζάρρας Απόστολος, Επίκ. Καθηγητής, Τεχνολογία Λογισμικού.
Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης, Επίκ. Καθηγητής, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Τεχνικές Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.
Κοντογιάννης Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής, Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων, Αλγόριθμοι προσέγγισης και άμεσης απόκρισης, Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Θεωρία Γραφημάτων, Συνδυαστική βελτιστοποίηση.
Μανής Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Υπολογιστικά Συστήματα - Ιατρική Πληροφορική.
Μπλέκας Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Τεχνητή Νοημοσύνη.
Νίκου Χριστόφορος, Επίκ. Καθηγητής, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Υπολογιστική Όραση.
Νομικός Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Τυπικές Γλώσσες, Θεωρία Γραφημάτων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Εφαρμογές Λογικής στην Επιστήμη Υπολογιστών.
Παπαπέτρου Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Δίκτυα Υπολογιστών, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.
Παρσόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση.
Τσαπάρας Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής, Διαχείριση και Εξόρυξη Δεδομένων. Ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Ανάκτηση πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό.
Τσιατούχας Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Σχεδίαση και Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων, Μικροαρχιτεκτονικές.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν:

 • Να ασχοληθούν με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού).
 • Να ασχοληθούν με τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη μέση Εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Να συμμετέχουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα
 • Να προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.
 • Να δημιουργήσουν μια δική τους εταιρία, ή να εργαστούν σε μία υπάρχουσα εταιρία σχετική με (νέες) τεχνολογίες Πληροφορικής (για παράδειγμα, εφαρμογές κινητών, έξυπνες συσκευές, κλπ).

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική» και απονέμει:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής ειδικεύσεις:
  1. Υπολογιστικά Συστήματα.
  2. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών.
  3. Λογισμικό.
  4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί.
  5. Τεχνολογίες - Εφαρμογές.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

Πηγή: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - 2013

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite