Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Xημείας

Τμήμα Χημείας

Γραμματέας: Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα

Γραμματεία:
Τηλ.: 26510-07194, 07195, 07115, 07470, 07473
FAX: 26510-07006
E-mail: 
Δικτυακός Τόπος: http://www.chem.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Χημείας αποτελεί μια βασική λειτουργική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της χημικής επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σ' ένα ενιαίο πτυχίο, του Χημικού.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1268/82 και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 149/6-4-1983), το Τμήμα Χημείας διαιρείται σε τέσσερις (4) Τομείς:

Α. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.
Β. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.
Γ. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων.
Δ. Τομέας Φυσικοχημείας.

Σπουδαστήρια και Εργαστήρια

Τομέας Α:
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.

Τομέας Β:
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας.
Εργαστήριο Βιοχημείας.

Τομέας Γ:
Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας.
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων.

Τομέας Δ:
Εργαστήριο Φυσικοχημείας.
 

Καθηγητές και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
του Τμήματος

Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Τεχνολογία Ελέγχου και προστασίας περιβάλλοντος
Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αναλυτική Χημεία
Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανόργανη Χημεία
Καμπανός Θεμιστοκλής, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανόργανη Χημεία
Λουλούδη Μαρία, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανόργανη Χημεία
Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανόργανη Χημεία
Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αναλυτική Χημεία
Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανόργανη Χημεία

Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανόργανη Χημεία
Προδρομίδης Μάμας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναλυτική Χημεία
Τσίπης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανόργανη Χημεία

Γκιώκας Δημοσθένης, Επίκουρος Καθηγητής, Αναλυτική Χημεία
Μάνος Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Ανόργανη Χημεία
Σακκάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Αναλυτική Χημεία

Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Οργανική Χημεία
Γεροθανάσης Ιωάννης, Καθηγητής  πρώτης  βαθμίδας,  Οργανική  Χημεία  με έμφαση Φυσική -Θεωρητική  Χημεία  και Φασματοσκοπία
Θεοδώρου - Κασιούμη Βασιλική, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Οργανική Χημεία
Λέκκα Μαρία-Ελένη, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Βιοχημεία με έμφαση στη Βιοχημεία λιπιδίων και βιολογικών μεμβρανών
Τσελέπης Αλέξανδρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Βιοχημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη Βιοχημεία & Κλινική Χημεία των Λιπιδίων
Τσίκαρης Βασίλειος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία των Πεπτιδίων
Τσουκάτος Δημόκριτος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Βιοχημεία με έμφαση τη βιοχημεία των Λιπιδίων και των βιολογικών μεμβρανών
Χατζηαράπογλου Λάζαρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Οργανική Χημεία

Ζαρκάδης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οργανική Χημεία με έμφαση στις ελεύθερες ρίζες, τη φασματοσκοπική ανάλυση και τη Φωτοχημεία
Κούκκου Ειρήνη-Άννα, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιοχημεία με έμφαση στην Μικροβιακή και Λιπιδιακή Βιοχημεία
Πάνου Ευγενία, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιοχημεία με έμφαση στην πεπτιδοχημεία
Σίσκος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία των Πολυμερών και τη Φωτοχημεία
Σκομπρίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οργανική Χημεία

Τζάκος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Οργανική Χημεία

Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

Βαϊμάκης Τιβέριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Βιομηχανική Χημεία
Δεμερτζής Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων
Κοντομηνάς Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Ρούσσης Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Χημεία - Βιοχημεία -Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Οίνου
Σαββαΐδης Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας , Γενική Μικροβιολογία - Μικροβιολογία Τροφίμων

Ακρίδα Κωνσταντίνα, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Κωνσταντίνου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
Μπόκαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βιομηχανική Χημεία - Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας
Πετράκης Δημήτριος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημική Τεχνολογία με έμφαση στα πορώδη υλικά
Ρηγανάκος Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

Μπαδέκα Αναστασία, Επίκουρος Καθηγητής, Χημεία ή και Τεχνολογία Τροφίμων
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Βιομηχανική Χημεία

Τομέας Φυσικοχημείας

Κοσμά (Μυλωνά) Αγνή, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Στατιστική Μηχανική & Δυναμική Χημικών Συστημάτων - Θεωρητική Χημεία
Κοσμάς Μάριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Φυσικοχημεία Μακρομοριακών Συστημάτων
Μιχαηλίδης Άδωνις, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Φυσικοχημεία - Κρυσταλλοχημεία

Βλάχος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φυσικοχημεία
Καλαμπούνιας Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καθηγητής, Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία
Μελισσάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φυσικοχημεία
Σκούλικα Σταυρούλα, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κρυσταλλοχημεία
Τάσης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πειραματική Φυσικοχημεία

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να εργαστούν:

 • Στη χημική βιομηχανία (τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πλαστικών, υφάνσιμων υλών, εντομοκτόνων, υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φαρμάκων, χρωμάτων).
 • Σε AhAMC μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου.
 • Στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ).
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και σε υπηρεσίες εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Υπ.Ε.Π.Ο., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.).
 • Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.
 • Στο δημόσιο τομέα σε Υπουργεία όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και σε Νομαρχίες.
 • Στον κλάδο της υγείας σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών.
 • Σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.
 • Σε υδατοκαλλιέργειες και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
 • Ως οινολόγοι σε οινολογικά εργαστήρια.
 • Σε ιδιωτικά εργαστήρια ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 • Σε εταιρείες/οργανισμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον.
 • Στον τομέα χρονολόγησης, ταυτοποίησης και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού).
 • Σε νομικές υπηρεσίες ασχολούμενες με την καταχώρηση και τη διακίνηση πνευματικής ιδιοκτησίας (δικηγορικά γραφεία, Ο.Β.Ι., γραφεία διακίνησης).
 • Σε γραφεία μελετών στον ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ .) στη Χημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστήμης της Χημείας (διδασκαλία και έρευνα). Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση Μεταπτυχιακών Χημικών υψηλού επιπέδου, που μέσω της έρευνας, θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, ικανών να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και της Βιομηχανίας, για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και την αναβάθμιση των σπουδών σε διάφορες ειδικότητες της Χημείας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής και Ιατρικής της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Α) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία στις εξής κατευθύνσεις:
1) Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές.
2) Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας.
3) Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Bιοδραστικές Ενώσεις.
4) Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων.
5) Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
6) Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας.

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία

Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»
Τα Τμήματα Χημείας τ ης Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Χημεία».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Π.Μ.Σ. « Αγροχημεία - Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή / Φαρμακευτικά Φυτά»
Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συνδιοργανώνει και λειτουργεί με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αγροχημεία - Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Αγροχημεία - Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/ Φαρμακευτικά Φυτά.
 

Συμμετοχή του Τμήματος Χημείας σε Διατμηματικά - Διαπανεπιστημιακά - Διακρατικά Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα παρακάτω Διατμηματικά - Διαπανεπιστημιακά - Διακρατικά Π.Μ.Σ.:
1. MAE «Βιοτεχνολογία». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Ιατρική Σχολή ΠΙ (Διοικ. Υπευθ) και Τμήμα Χημείας ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 10/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 942/2-9-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 6Ί9/20-5-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
2. ΜΔΕ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Φυσικής ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής ΠΙ. Αριθμός εισακτέων: 20/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 749/27-8-96 τ. Β' ΦΕΚ αντικατάστασης: 43/22-1-03 τ. Β' (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
3. ΜΔΕ «Βιοτεχνολογία Τροφίμων». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ και School of Biomedical Sciences, Univ. Ulster, UK (Διοικ. Υπευθ UK). Αριθμός εισακτέων: 20/έτος (10 Βρετανοί, 10 Έλληνες). ΦΕΚ έγκρισης: Ί8Ί/Ί2-3-97τ.Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 705/6-6-01 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 193/20-2-03 τ. Β' (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
4. ΜΔΕ «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Αριθμός εισακτέων: 40/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1063/12-10-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 515/11-4-00 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 855/30-6-03 τ. Β' , (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
5. ΜΔΕ «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική δραστικότητα». Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης (Διοικ. Υπευθ.), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Ιατρική Σχολή Κρήτης, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Φαρμακευτικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 15 /έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1151/3-11-98 τ. Β\ ΦΕΚ τροποποίησης: 342/24-3-03 τ. Β\ (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
6. ΜΔΕ «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία». Συμμετέχουν: Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Χημείας ΠΙ, Τμήμα Χημείας Παν/μίου Κρήτης, Γενικό Τμήμα Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. Αριθμός εισακτέων: 12/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1737/26-11-03 τ. Β' (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές).
7. ΜΔΕ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Διδακτορικό Δίπλωμα. Συμμετέχουν: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών ΠΙ (Διοικ. Υπευθ), Τμήμα Χημείας ΠΙ, Γενικό Τμήμα Φυσικής - Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΤΕΙ Αθήνας. Αριθμός εισακτέων: 30/έτος. ΦΕΚ έγκρισης: 1570/20-10-04 τ. Β' (ΕΠΕΑΕΚ, άλλες πηγές ).

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Χημείας

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite