Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Γραμματέας: Άννα Υφαντή

Γραμματεία:
Τηλ.: (26510) 07265, 07277, 07294, 07336
Fax: (26510) 07064
Δικτυακός τόπος: http://www.bat.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 -2001 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των βιοεπιστημών. Στόχος του Τμήματος είναι να μπορεί να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη, και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αφομοιώσει σταδιακά τις βασικές συνιστώσες της επιστήμης του, να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, απόροια της ραγδαίας ανάπτυξης της Βιολογίας, και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρακολουθεί μαθήματα ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η υγεία, η βιοτεχνολογία και το περιβάλλον.

Δομή του Τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Μοριακές Βιοεπιστήμες (Κυτταρική, Μοριακή, Αναπτυξιακή, Δομική και Υπολογιστική Βιολογία, Βιοχημεία, Γενετική, Ανοσοβιολογία).
 • Λειτουργική και Οργανισμική Βιολογία (Βοτανική, Ζωολογία, Φυσιολογία Φυτών και Ζώων, Μικροβιολογία, Οικολογία, Υδροβιολογία).
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές (Βιοτεχνολογία Ζώων, Φυτών και Προϊόντων, Παθολογία Ζώων και Φυτών, Βιοτεχνολογία Ενζύμων, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Βιοπληροφορική).

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος οργανώνεται με βάση την παρακολούθηση 33 υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων, από τα οποία τα 26 είναι εργαστηριακά, καθώς επίσης και μιας σειράς κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τα οποία επιλέγονται από τον φοιτητή με βάση τα ενδιαφέροντά του, από ένα ευρύτερο σύνολο μαθημάτων επιλογής (35) που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ. Σημαντικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο, η δυνατότητα λήψης μαθημάτων επιλογής από το τρίτο έτος σπουδών και η υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους Στα αρχικά εξάμηνα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται τα βασικά μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Πληροφορικής, προκειμένου να αποκτηθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η διδασκαλία των βιολογικών μαθημάτων. Στις επόμενες περιόδους παρέχονται μαθήματα Βοτανικής, Ζωολογίας, Βιοχημείας, Φυσιολογίας Φυτών και Ζώων, Βιοτεχνολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας και Οικολογίας και αργότερα οι φοιτητές εμβαθύνουν σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικειώνονται με τις σύγχρονες μεθοδολογίες και ερευνητικές προσεγγίσεις καθώς και τις τεχνολογίες που απορρέουν από αυτήν. O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ΕCTS (300) ή διδακτικών μονάδων (275), σε χρόνο όχι λιγότερο από 10 εξάμηνα.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος - Γνωστικά Πεδία

Πηλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία.
Ψαρροπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Φυσιολογία Ζώων.
Θυφρονίτης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ανοσολογία.
Λεονάρδος Ιωάννης, Καθηγητής, Βιολογία Ζώων με έμφαση στην Ιχθυολογία.
Mιχαηλίδης Θεολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Mοριακή Γενετική.
Σταμάτης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ενζυμική Βιοτεχνολογία.
Τράγκα Θεώνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Βιοχημεία.
Χάλεϋ Τζον Μάξγουελ, Καθηγητής, Οικολογία.
Χατζηλουκάς Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής, Μοριακή Βιολογία, κατά προτίμηση στη Μοριακή Μικροβιολογία.
Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης, Αναπλ. Καθηγητής, Οικολογία φυτών.
Μαραγκός Πέτρος, Επικ. Καθηγητής, Αναπτυξιακή Βιολογία
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Βιοπληροφορική.
Τρογκάνης Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων και Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού.
Αφένδρα Αμαλία-Σοφία, Επικ. Καθηγήτρια, Μικροβιακή Γενετική.
Καραγιάννη Ήρα, Λέκτορας, Υδροβιολογία
Καταπόδης Πέτρος, Επικ. Καθηγητής, Βιοχημική Μηχανική
Λαμπρακάκης Χαράλαμπος, Λέκτορας, Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 407/80).

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
 • Στον κλάδο της υγείας.
 • Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).
 • Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
 • Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία.
 • Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία.
 • Στη μέση εκπαίδευση.
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία).
 • Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Oι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου Π.E. 04.04 Bιολόγων της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του AΣEΠ που απευθύνονται σε Bιολόγους. Έχει εκδοθεί Π.Δ., το οποίο συγκεκριμενοποιεί και εξασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων στο δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό τομέα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά τους πεδία και το Τμήμα να απονέμει διδακτορικό τίτλο. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες συμμετοχής και εκπόνησης Διδακτορικού Διπλώματος από το ΒΕΤ υπάρχουν στον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος.

Eπίσης το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης. Το ένα έχει τίτλο «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (το οποίο έχει και τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος) και τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Το δεύτερο έχει τίτλο «Βιοτεχνολογία» και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής (το οποίο έχει και τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος) και το Τμήμα Χημείας.

   

1. Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες: Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Αγροχημεία και τις Βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:

1. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της αγροχημείας και των βιολογικών καλλιεργειών.
2. Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον.
3. Εφαρμογή βιολογικών μεθοδολογιών για την παραγωγή φυτικών και ζωϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσής τους με τοξικές και επιβλαβείς ουσίες.
4. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Το ΠΜΣΕ οδηγεί στην απονομή:

. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις:

1. Περιβαλλοντική Αγροχημεία
2. Βιολογικές Καλλιέργειες

. Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Tμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και των Τμημάτων που συμπράττουν.

2. Βιοτεχνολογία: Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην βιοτεχνολογία και στη βιοϊατρική τεχνολογία η οποία καθιστά τους υποψηφίους ικανούς για σταδιοδρομία στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας, έρευνας και διδασκαλίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά πάρκα, βιοτεχνολογικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομειακά εργαστήρια και διοικητικές υπηρεσίες βιοτεχνολογικού αντικειμένου. Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα αυτό μπορούν να ζητηθούν στους εξής δικτυακούς τόπους:

http://old.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgraduate_gr.htm

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ε. Φριλίγγος, τηλ. 26510-07559, fax: 26510-07868, email: efriligo@cc.uoi.gr.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2009-2010

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite