Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Βλάχα

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07475, 07476, 07179
Fax: 26510-07022
Δικτυακός Τόπος: http://philology.uoi.gr

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας, ιδρυτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πριν από 42 χρόνια, είναι αφενός να παράσχει επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση στους νέους φιλολόγους, να τους εφοδιάσει δηλαδή με τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από την μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας έως τη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.
Η Φιλολογία είναι μια επιστήμη πολυεπίπεδη και ανοιχτή σε πολλές συνδέσεις, από την αποκατάσταση ενός κειμένου μέχρι την πιο διεξοδική ερμηνεία του, εξατομικευμένη σε τόσα μέρη, όσα και τα κείμενα που μελετά, αλλά όμως μεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών. Το υλικό της είναι μια ευρύτατη βάση κειμένων, από τα κλασικά έργα της Αρχαιότητας στην ελληνική και λατινική γλώσσα, μέχρι τα κλασικίζοντα και μη έργα της βυζαντινής Χριστιανικότητας και, τέλος, μέχρι τα λογοτεχνικά κείμενα της Νεωτερικότητας.
Το Τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τρεις Τομείς: τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, τον Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και τον Τομέα Γλωσσολογίας.

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Γλωσσολογίας
  •  Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος Φιλολογίας είναι τα εξής:

1. Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, ο οποίος καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

Α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Β. Λατινική Φιλολογία
Γ. Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Παλαιογραφία, Ιστορία και Κριτική - Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών Κειμένων, Παπυρολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίο - Ελληνικό και Ρωμαϊκό - θέατρο).

Αναλυτικότερα, τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας εξειδικεύονται ως εξής:

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ποίηση, Πεζογραφία, Επιστημονικά - Τεχνικά - Επιγραφικά - Χριστιανικά κείμενα: Γλώσσα, Γραμματική, Ύφος, Ερμηνεία, Μετρική, Ρητορική, Θεωρία και Κριτική της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας, Επιβιώσεις - Συγκριτική Φιλολογία, Θεατρολογία του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Τέχνες -Επιστήμες, Γεωγραφία - Τοπογραφία κ.ά.

Λατινική Φιλολογία: Ποίηση, Πεζογραφία, Επιστημονικά - Τεχνικά - Επιγραφικά - Χριστιανικά κείμενα: Γλώσσα, Γραμματική, Ύφος, Ερμηνεία, Μετρική, θεωρία και Κριτική της Λατινικής Λογοτεχνίας, Ιστορία της Λατινικής Γραμματείας, Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας, Επιβιώσεις - Συγκριτική Φιλολογία, Θεατρολογία του Ρωμαϊκού Δράματος, Τέχνες - Επιστήμες, Γεωγραφία - Τοπογραφία κ.ά.

Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις: Αρχαία Ελληνική ή / και Ρωμαϊκή Μυθολογία, Αρχαία Ελληνική ή / και Ρωμαϊκή θρησκεία, Ανθρωπολογία του Ελληνορωμαϊκού κόσμου (Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο - Θεσμοί - Πολιτεύματα, Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος - Λαογραφία), Μυκηναϊκά Κείμενα, Παπυρολογία, Παλαιογραφία - Ιστορία και Κριτική - Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών Κειμένων, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας.

2. Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, ο οποίος καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

Α. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία:
Λόγια Βυζαντινή Φιλολογία, Δημώδης Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Φιλολογία, Ελληνική Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας - πρώιμου Βυζαντίου, Ελληνική Παλαιογραφία - Κωδικολογία και Κριτική των Κειμένων, Σχέσεις Βυζαντινής Γραμματείας με τη Λατινική Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Γραμματεία.
Β. Νέα Ελληνική Φιλολογία:
Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Γενική Ιστορία της Λογοτεχνίας, Ιστορία και Ερμηνεία Κειμένων Νεοελληνικού Θεάτρου, Γενική Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου, Θεωρία Λογοτεχνίας (ποιητική, αφηγηματολογία, ρητορική, υφολογία), Συγκριτική Φιλολογία, Ερμηνεία και Ανάλυση Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο), Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας.

3. Τομέας Γλωσσολογίας, ο οποίος καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

Α. Γενική Γλωσσολογία:
Φωνητική - Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξικολογία - Λεξικογραφία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Ιστορία της Γλωσσικής Eπιστήμης, Σημειολογία, Διαλεκτολογία, Ονοματολογία κ.ά.
Β. Ιστορική/Συγκριτική Γλωσσολογία:
Ιστορική Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Βαλκανική Γλωσσολογία, Ρομανική Γλωσσολογία, Γλώσσες της Μεσογείου κ.ά.
Γ. Διακλαδική/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία:
Κοινωνιογλωσσολογία, Ανθρωπογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία - Υφολογία, Ανάλυση του Προφορικού Λόγου, Θεωρία της Μετάφρασης, Διδακτική της Γλώσσας κ.ά.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Περυσινάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γκάρτζιου -Τάττη Αριάδνη, Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Χουλιαρά-Ραΐου Ελένη, Καθηγήτρια, Παπυρολογία-Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία
Δημητριάδη-Κωνσταντινίδη Σωτηρούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία
Λιάτση Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ζωγράφου Γερασιμούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Παπαδημητρίου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Λατινική Φιλολογία
Μερσινιάς Σταμάτης, Επίκ. Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γκαστή Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Πολυμεράκης Φώτης, Επίκ. Καθηγητής, Λατινική Φιλολογία
Καρακάσης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής, Λατινική Φιλολογία
Ζωγράφου Αθανασία, Επικ. Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Αυγερινός Χάρης, Λέκτορας, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Μαυρομάτης Ιωάννης, Καθηγητής, Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία - Μεταβυζαντινή Φιλολογία
Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Βυζαντινή Φιλολογία
Αγγέλου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Βυζαντινή Φιλολογία
Καγιαλής Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Νέα Ελληνική Φιλολογία
Βογιατζόγλου Αθηνά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νέα Ελληνική Φιλολογία
Καργιώτης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Συγκριτική Φιλολογία
Παπαθεοδώρου Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Νέα Ελληνική Φιλολογία

Τομέας Γλωσσολογίας

Μπαλτατζάνη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Γενική Γλωσσολογία (με έμφαση στη Φωνητική - Φωνολογία)
Λεκάκου Μαρίκα, Επίκ. Καθηγήτρια, Γενική Γλωσσολογία (με έμφαση στη Σύνταξη-Σημασιολογία)
Μαστροπαύλου Μαρία, Λέκτορας, Ψυχογλωσσολογία

Ομότιμοι Καθηγητές

Αναστασίου Γιάννης
Δάλλας Γιάννης
Δεδούση Χριστίνα
Κακριδής Θεοφάνης
Καρπόζηλος Απόστολος
Κατσούρης Ανδρέας
Σαββαντίδης Γεώργιος
Στεργιόπουλος Κώστας
Συνοδινού Αικατερίνη

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας μπορούν να εργαστούν:

  • Ως καθηγητές φιλολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια, ιδιωτική).
  • Ως ερευνητές σε αρχεία, βιβλιοθήκες κ.λ.π.
  • Ως συγγραφείς και διορθωτές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες κ.ά.
  • Στα Μ.Μ.Ε.
  • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος, δηλ. Κλασική Φιλολογία, Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία, και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, αντίστοιχο προς τις τρεις ειδικεύσεις, και Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο.  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011 / Τμήμα Φιλολογίας

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite