Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Γραμματέας: Απόστολος Βράνος

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07184, 07186
Fax: (26510) 07027
Δικτυακός τόπος: http://ppp.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας λειτουργεί με τρεις ομώνυμους τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του, τη δομή και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών. Προσφέρει ενιαίο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις: (1) Φιλοσοφίας, (2) Παιδαγωγικής 3) Ψυχολογίας. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει μία από τις δύο κατευθύνσεις μετά το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών. Σε συνδυασμό με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στόχος του Τμήματος είναι:

 • Να προάγει την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στους επιστημονικούς τομείς της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής και της Ψυχολογίας.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τα μεθοδολογικά εφόδια για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 • Να ενθαρρύνει την ελεύθερη διακίνηση των επιστημονικών γνώσεων και ιδεών, την κριτική θεώρηση των φιλοσοφικών, κοινωνικών και ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με κοινωνική και πολιτική συνείδηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος προσφέρει μαθήματα που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα και των τριών επιστημονικών κλάδων, με σκοπό να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις και να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εφόδια για να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τις προσφερόμενες τρεις κατευθύνσεις - ειδικεύσεις. Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στις τρεις κατευθύνσεις και προσφέρει μαθήματα με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση στη γνώση, σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Και στους δύο κύκλους οι φοιτητές προβλέπεται να παρακολουθήσουν ένα αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας.
Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα σπουδών, δηλαδή τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές λαμβάνουν το πτυχίο, όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το πτυχίο είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις τρεις κατευθύνσεις - ειδικεύσεις.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ. αποτελείται από τρεις Τομείς:

Σπουδαστήρια και Εργαστήρια

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια που λειτουργούν και καλύπτουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες είναι:

Τομέας Φιλοσοφίας

 • Εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας των Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών.
 • Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας.
 • Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών.
 • Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών.

Τομέας Παιδαγωγικής

Τομέας Ψυχολογίας

 • Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας.
 • Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας.
 • Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας.
Τα μαθήματα που διδάσκονται εντάσσονται σε γνωστικά αντικείμενα - πεδία των Τομέων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. ως εξής:

1. Τομέας Φιλοσοφίας: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των Επιστημών ή Επιστημολογία, Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία.

2. Τομέας Παιδαγωγικής:
Α' Πεδίο: Το σχολείο στην Ιστορία: Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα (1834-1976), Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός (1900-1940), Η διάπλαση των εκπαιδευτικών (1834-2008), Διδακτική και ιδεολογία, Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο (1837-2008), Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία (1973-2008), Σχολείο και εθνικισμός,
Β' Πεδίο: Το σχολείο στην Κοινωνία: Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαίδευση, Εκπαίδευση και αγορά εργασίας, Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Πολιτισμός και εκπαίδευση, Σχολείο και εκπαιδευτικοί, Κοινωνιολογία του σχολείου, Εκπαιδευτική πολιτική και ανώτατη εκπαίδευση, Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου, Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Αναλυτικό πρόγραμμα και ιδεολογία,
Γ' Πεδίο: Το σχολείο ως Κοινωνία: Θεωρίες μάθησης, Θεωρίες κοινωνικοποίησης, Μάθηση, πολιτισμός και εθνογραφία, Θεωρίες κινήτρων, Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία, Σχολικά προγράμματα και σχολικά βιβλία, Το γλωσσικό μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρία και εμπειρία, Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση, Εκπαίδευση και ταυτότητες φύλου, Εισαγωγή στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, Σχολική ζωή: Η κοινωνική κατασκευή του νοήματος, Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης, Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων, Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.

3. Τομέας Ψυχολογίας: Γενική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Γνωστική Ψυχολογία.
Σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών καλύπτουν μαθήματα από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας - Αρχαιολογίας καθώς και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Φιλοσοφίας

Αποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια, Ιστορία της Φιλοσοφίας και Πρακτική Φιλοσοφία.
Νούτσος Παναγιώτης, Καθηγητής, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία.
Δημητρίου Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής, Πολιτική Φιλοσοφία.
Δρόσος Διονύσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηθική Φιλοσοφία.
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Αναπλ.. Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία.
Πρελορέντζος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία.
Καραμπατζάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιστορία της Φιλοσοφίας (με έμφαση Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία).
Μαγγίνη Γκόλφω, Επίκ. Καθηγήτρια, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία.
Μαρκουλάτος Ιορδάνης, Επίκ. Καθηγητής, Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία.
Ράντης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιστορία της Φιλοσοφίας.
Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Φιλοσοφία των Επιστημών.
Σολωμού - Παπανικολάου Βασιλική, Λέκτορας, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφική Ηθική.

Τομέας Παιδαγωγικής

Γκότοβος Αθανάσιος, Καθηγητής, Γενική Παιδαγωγική.
Μαυρογιώργος Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδαγωγική (με έμφαση στη Διδασκαλία, Αξιολόγηση και Εκπαιδευτική Πολιτική).
Νούτσος Χαράλαμπος, Καθηγητής, Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
Σιάνου-Κύργιου Ελένη, Ανάπλ. Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
Αποστόλου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγική Ψυχολογία.
Μαραγκουδάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (με έμφαση στην Κοινωνική Ανισότητα των δύο φύλων).
Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Επίκ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγική.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
Σιάκαρης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης.
Αθανασιάδης Θεοχάρης, Λέκτορας, Παιδαγωγική.

Τομέας Ψυχολογίας

Στασινός Δημήτριος, Καθηγητής, Ειδική Αγωγή.
Παπαδιώτη Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Εξελικτική Ψυχολογία (με έμφαση στην Ψυχοδυναμική της οικογένειας).
Καραγιάννη - Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια, Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
Μποζατζής Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Κοινωνική Ψυχολογία.
Παλαιολόγου Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια, Κλινική Ψυχολογία.
Ζιώρη Έλενα, Λέκτορας, Γνωστική Ψυχολογία.
Παπασταθόπουλος Ευστάθιος, Λέκτορας, Εξελικτική Ψυχολογία.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας μπορούν να εργασθούν:

 • ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική.
 • ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Νοσηλευτικής κ.ά.).
 • ως επιστημονικό προσωπικό σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε εφημερίδες και περιοδικά.
 • ως επιστημονικό προσωπικό στα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας και σε άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • ως επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό σε φορείς και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε κέντρα πρόληψης ή προστασίας του παιδιού.
 • ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Στα Τμήμα λειτουργούν τρία μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • (α) στον Τομέα Φιλοσοφίας, με τίτλο: «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών» (Διατμηματικό),
 • (β) στον Τομέα Παιδαγωγικής, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» (τέσσερις ειδικεύσεις),

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite