Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραμματέας: Κατερίνα Παπαδήμα

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07231, 07232 και 07180
Fax: (26510) 07035
Δικτυακός τόπος: http://www.hist-arch.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και έρευνα των αρχειακών πηγών, στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας. Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική. Πολλοί, όμως, κατευθύνονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα.
Για το λόγο αυτό στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο-φωτογραφία). Παράλληλα οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες αρχειακών συλλόγων, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποδιαιρείται σε τέσσερις Τομείς: τον Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων,
τον Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας, τον Τομέα Αρχαιολογίας και τον Τομέα Λαογραφίας.

Εργαστήρια

 • Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων.
 • Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.
 • Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας.
 • Βυζαντινής Ιστορίας.
 • Λαογραφίας.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα που συντονίζουν οι Τομείς του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθορίζονται ως εξής:

1. Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων

Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Πολιτική, Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού: Βενετοκρατία και Οθωμανική Κυριαρχία, Οργάνωση και Λειτουργία του Νεοελληνικού Κράτους.
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Νεότερη Ιστορία της Ευρώπης.
Νεότερη Βαλκανική Ιστορία: Κοινωνικές, Οικονομικές και Πολιτικές Πτυχές της Ιστορίας των Βαλκανικών Λαών από το 15ο ως τον 20ο αιώνα. Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Συγκρότησης της Συλλογικής Μνήμης στα Βαλκανικά Εθνικά Κράτη.

2. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Προϊστορική Αρχαιολογία: Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή, Προϊστορία και Πρωτοϊστορία (Κυκλαδικός Πολιτισμός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός).
Κλασική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Περίοδος, Κλασική Περίοδος (5ος - 4ος αι. π.Χ.), Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος.
Βυζαντινή Αρχαιολογία: Παλαιοχριστιανική Περίοδος, Βυζαντινή Περίοδος, Μεταβυζαντινή Τέχνη.
Ιστορία Νεότερης Τέχνης: Από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα.

3. Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Προϊστορική Περίοδο μέχρι τον 3ο μ.Χ. αιώνα.
Επιγραφική: Μελέτη των Αρχαίων Ελληνικών Επιγραφών ως βασικών ιστορικών πηγών.
Ρωμαϊκή Ιστορία: Ιστορία του Ρωμαϊκού Κόσμου από την Ιδρυση της Ρώμης μέχρι και τους Αυτοκρατορικούς Χρόνους.
Βυζαντινή Ιστορία: Ιστορία των Θεσμών, Πολιτική, Κοινωνική, Οικονομική και Πνευματική Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους από τον 4ο έως 15ο αι. μ.Χ. και των Σχέσεών του με τον Αραβικό Κόσμο και Πολιτισμό, Βυζαντινή Σφραγιστική και Νομισματική.
Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία: Ιστορία των Βαλκανικών Λαών από τον 6ο ως το 15ο αιώνα.
Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία: Κοινωνία, Οικονομία και Θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης.

4. Τομέας Λαογραφίας

Πολιτισμός της Παραδοσιακής Κοινωνίας (Λαϊκός Πολιτισμός) 15ος αι. - 20ος αι.: Θεωρητικές Κατευθύνσεις της Ελληνικής Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Παραδοσιακή Κοινωνία της Τουρκοκρατίας (οικονομικοί μηχανισμοί και κοινωνικές συμπεριφορές). Κοινωνικές Δομές και Ζητήματα Ταυτοτήτων. Υλική Ζωή (ενδυματολογία, προβιομηχανική τεχνολογία, μουσειολογικές πρακτικές). Εθιμική Ζωή (αναπαραστάσεις και τελετουργίες της παράδοσης, μαγεία, λαϊκή λογοτεχνία, δημοτικό τραγούδι).

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Λώλος Ιωάννης, Καθηγητής, Προϊστορική Αρχαιολογία.
Πετρόχειλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Κλασική Αρχαιολογία.
Φωτιάδης Μιχάλης, Αναπλ. Καθηγητής, Προϊστορική Αρχαιολογία.
Βλαχόπουλος Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής, Προϊστορική Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού.
Μαντάς Απόστολος, Επίκ. Καθηγητής, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.
Παππά Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία.
Σαραφιανός - Μπογιατζής Αριστείδης, Επικ. Καθηγητής, Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης (από την Αναγέννηση έως τον 20ο αι.)
Μπαμπουίν Αντρέα, Λέκτορας, Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Κοντορίνη Βασιλεία, Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Επιγραφική.
Κορδώσης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού χώρου.
Κωνσταντινίδης Ν. Κων/νος, Καθηγητής, Βυζαντινή Ιστορία.
Λιάμπη Κατερίνη, Καθηγήτρια, Αρχαία Ελληνική Ιστορία.
Αντωνόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Βυζαντινή Ιστορία.
Κωνσταντακοπούλου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Βαλκανική Ιστορία.
Γιαννάκης Ηλίας, Επίκ. Καθηγητής, Ιστορία και Πολιτισμός των Αράβων.
Σταυράκος Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής, Βυζαντινή Ιστορία.
Τζαμτζής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Ρωμαϊκή Ιστορία.
Κουλακιώτης Ηλίας, Λέκτορας, Αρχαία Ελληνική Ιστορία.
Παναγοπούλου Αγγελική, Λέκτορας, Βυζαντινή Ιστορία.

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

Κόμης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Νεότερη Ελληνική Ιστορία με έμφαση στην Ιστορική Δημογραφία.
Ζαρίδη-Βασιλείου Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιστορία Νεότερων Χρόνων.
Μανδυλαρά Άννα, Επίκ. Καθηγήτρια, Νεότερη Ελληνική Ιστορία (1821-1922)
Νικολάου Γεώργιος, Επίκ, Καθηγητής, Νεότερη Ελληνική Οικονομική Ιστορία 16ος - 19ος αι.
Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας, Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-20ος αιώνας).
Μαχαιρά Άννα, Λέκτορας, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος - 20ος αιώνας).
Παπαστεφανάκη Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία με έμφαση στην οικονομία, 20ος αιώνας.
Φλιτούρης Λάμπρος, Λέκτορας, Ευρωπαϊκή Ιστορία 18ος - 20ος αιώνας.

Τομέας Λαογραφίας

Μπάδα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια, Κοινωνική Λαογραφία.
Νιτσιάκος Βασίλης, Καθηγητής, Κοινωνική Λαογραφία.
Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Λαογραφία.
Παπαχριστοφόρου Μαριλένα, Επίκ. Καθηγήτρια, Λαογραφία: Λαϊκή Λογοτεχνία.
Δαλιανούδη Ρενάτα, Λέκτορας, Μουσική Παράδοση.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να εργασθούν:

 • Ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα μελετών, υπηρεσίες αρχείων, βιβλιοθήκες, μουσεία, και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Σε πνευματικά κέντρα και φορείς προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Σε αρχαιολογικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Σε διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα: α) το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και β) το Διατομεακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός».

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011 - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite