Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμματέας: Ηλίας Γκεσούλης
Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07496-8
Fax: (26510) 07009
Δικτυακός τόπος: http://www.econ.uoi.gr

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δεν επιτρέπει προς το παρόν τη διαίρεσή του σε Τομείς.

Εργαστήρια και Σπουδαστήρια

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος λειτουργεί ως τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει πλούσια συλλογή βιβλίων που καλύπτουν διάφορους θεματικούς τομείς της Οικονομικής Επιστήμης και τίτλους περιοδικών με χρονικό όριο από το έτος 1950 έως σήμερα. Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν τρία εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα περιφερειακά τους, εκτυπωτές και το απαραίτητο λογισμικό (προγράμματα οικονομικών και οικονομετρικών εφαρμογών). Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής, των φροντιστηριακών ασκήσεων και την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα μπορούν να συνοψιστούν στα: Οικονομικά, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Στατιστική, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομετρία, Διεθνές Εμπόριο και  Παγκοσμιοποίηση, Δημόσια Οικονομική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Μακροοικονομικά της Ανοικτής Οικονομίας, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις, Θεωρία Στρατηγικών Αποφάσεων (Θεωρία Παιγνίων), Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Οικονομική Ιστορία, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Ελληνική Οικονομία, Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας, Θεωρία Διεθνών Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, Τραπεζική Οικονομική, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση, Οικονομικά της Υγείας και της Εκπαίδευσης, Μαθηματικός Προγραμματισμός και Επιχειρησιακή Έρευνα, Οικονομικά της Εργασίας, Αγροτική Οικονομική, Ασφαλιστικά Μαθηματικά, Νομισματική θεωρία και Πολιτική, Βιομηχανική Οργάνωση, Στοιχεία Επιχειρηματικότητας, Λογιστική, Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Οικονομική Μεγέθυνση, Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης, Πολιτική Οικονομία, Μαθηματική Στατιστική.
Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προτίθεται να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές του τη δυνατότητα επιλογής τριών κατευθύνσεων:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι - Εφαρμοσμένη Οικονομετρία.
 • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική.
 • Επιχειρηματική Οικονομική - Χρηματοοικονομική.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Συμεωνίδης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.
Χατζηνικολάου Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Μακροοικονομική.
Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής, Οικονομική Ανάλυση.
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι.
Καρανάτσης Κων/νος, Επίκ. Καθηγητής, Οικονομική Ιστορία.
Μυλωνίδης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Μακροοικονομικά της Ανοιχτής Οικονομίας και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις.
Παλαιολόγου Σουζάνα - Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Δημόσια Οικονομική.
Σίμος Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής, Χρηματοοικονομική Ανάλυση.
Σωφρονίδης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής, Οικονομική Ανάλυση με έμφαση τις Ποσοτικές Μεθόδους.
Αδάμ Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής, Οικονομική Πολιτική.
Γκωλέτσης Γεώργιος, Λέκτορας, Ποσοτικές Μέθοδοι για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
Γρίβα Κρίνα, Λέκτορας, Βιομηχανική Οργάνωση.           
Γιαννέλλης Νικόλαος, Λέκτορας, Μακροοικονομική της Ανοιχτής Οικονομίας.
Δριχούτης Ανδρέας, Λέκτορας, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία.
Καρπέτης Χρήστος, Λέκτορας, Μακροοικονομική.
Λαπατίνας Αθανάσιος, Λέκτορας, Μικροοικονομική.
Καμμάς Πανελής, Λέκτορας, Μακροοικονομική.
Καρπέτης Χρήστος, Λέκτορας, Μακροοικονομική.
Κουμανάκος Ευάγγελος, Λέκτορας, Λογιστική.
Μπένος Νικόλαος, Λέκτορας, Οικονομικά της Εργασίας και των Ανθρώπινων Πόρων.
Ντελής Ματθαίος, Λέκτορας, Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά.
Σταυρακούδης Αθανάσιος, Λέκτορας, Υπολογιστική Προσομοίωση με έμφαση στις Οικονομικές και Οικονομετρικές Εφαρμογές.
Τσακίρης Νικόλαος, Λέκτορας, Διεθνές Εμπόριο.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια για να δουλέψουν ως εξειδικευμένα στελέχη σε Οικονομικές μονάδες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Οργανισμούς, Τράπεζες, όπως επίσης και ως ελεύθεροι επαγγελματίες - οικονομικοί σύμβουλοι.
Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να εργαστούν:

 • Ως στελέχη βιομηχανιών, τραπεζών και χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • Σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
 • Σε αγροτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά θέματα, το φορολογικό σύστημα και την πολιτική της απασχόλησης.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Με την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σε τμήματα αναλύσεων τραπεζών και βιομηχανιών, σε χρηματιστηριακές εταιρείες, σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική, με σκοπό την κατάρτιση οικονομολόγων μεταπτυχιακού επιπέδου που μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης θα συμβάλουν στην ανεξάρτητη και αυτόνομη προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και θα παραμείνουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχείας οικονομικής ανάπτυξης.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη. Το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση σε κατευθύνσεις ειδίκευσης με σημαντικό επαγγελματικό ενδιαφέρον και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:

 • Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Οικονομική Ανάλυση

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2009-2010

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite