Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Γραμματέας: Μπίτου Μόρφω

Γραμματεία:
Τηλ.: 26510-07183, 07117, 07257
Fax: 26510-07065
E-mail: 
Δικτυακός τόπος:  http://www.arts.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τον Σεπτέμβριο του 2000. Αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης είναι:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία.
 • να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία.
 • να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης.
 • να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση των Εικαστικών και η κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, σύμφωνα την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 67344/Β1/22-7-2009 (ΦΕΚ 1476 τ. Β'). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις, η οποία και αναγράφεται στο πτυχίο τους. Αφού λάβουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις από τα μαθήματα κορμού, ακολουθούν μια από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος και καλούνται να κτίσουν πάνω σε αυτές το πρόγραμμα σπουδών τους επιλέγοντας τα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν την αντίστοιχη κατεύθυνση, ώστε να ειδικευθούν στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Δομή του Τμήματος

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις:

 • Εικαστικών Τεχνών.
 • Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης των Εικαστικών Τεχνών επιλέγουν ένα κύριο εργαστήριο (Ζωγραφική ή Γλυπτική) με αυξημένες διδακτικές ώρες, το οποίο πλαισιώνεται από αντίστοιχα εργαστήρια εμβάθυνσης («Θέματα Εργαστηρίου Κατεύθυνσης») και εργαστήρια έρευνας άλλων μέσων (Χαρακτική, Φωτογραφία, Βιντεοτέχνη, Εγκαταστάσεις κλπ). Το πρόγραμμα σπουδών στη κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών καταρτίστηκε με βάση την αντίληψη ότι ο σύγχρονος καλλιτέχνης πρέπει να έχει επαρκή γνώση βασικών εννοιών της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στην Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και τη Διδακτική της Τέχνης.
Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ειδικεύονται στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που καλύπτει την ελληνική και την ευρωπαϊκή τέχνη. Το πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται από συναφή επιστημονικά αντικείμενα, όπως Φιλοσοφία, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, Μουσειολογία, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Ανθρωπολογία της Τέχνης και Θεωρία και Κριτική της Τέχνης. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις στις εικαστικές τεχνικές παρακολουθώντας υποχρεωτικά και επιλεγόμενα εικαστικά εργαστήρια.

Εργαστήρια

 • Ιστορίας Τέχνης
 • Ζωγραφικής
 • Γλυπτικής
 • Χαρακτικής
 • Πολυμέσων
 • Φωτογραφίας
 • Γραφιστικής

Η εισαγωγή στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης γίνεται μέσω των γενικών πανελληνίων εξετάσεων. Απαιτείται ως ειδικό μάθημα το «Ελεύθερο Σχέδιο»».

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Καθηγητές και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος

Δικέφαλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Γλυπτική
Μπήτσικας Ξενοφών, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ζωγραφική

Αδαμοπούλου Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον 20ό αιώνα
Γκόκας Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ζωγραφική
Δέδος Ζήκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στην Διδακτική
Δερμεντζόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανθρωπολογία της Τέχνης
Κατσικούδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιστορία της Τέχνης από την Προϊστορική εποχή έως και την ύστερη Αρχαιότητα

Αρτέμης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Εικαστικά με έμφαση στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
Γκαλντέμης Χριστόδουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Χαρακτική με χρήση παραδοσιακών τεχνικών (χαλκογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία).
Δήμου-Τζαβάρα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φιλοσοφία-Αισθητική
Κατσάρης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Εικαστικές Τέχνες με έμφαση στα Οπτικοακουστικά Μέσα-Βίντεο τέχνη
Μπασάνος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Εικαστικές τέχνες με έμφαση στη Γλυπτική
Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Φωτογραφία
Πασχάλης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Πολυμέσα (φωτογραφική και αριθμητική εικόνα, κινούμενο σχέδιο, σκίτσο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα)
Σμύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
Σολομών Εσθήρ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογία
Σταθοπούλου Ουρανία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαρακτική
Φωκά Αμαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πληροφορική: Εφαρμογές Πολυμέσων για την Τέχνη
Χαρίσης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Ζωγραφική: Σύγχρονες Διευρυμένες Εκφραστικές Μορφές

Παρελθόντα Μέλη  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος

Χρήστου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιστορία της Τέχνης (Αναγέννηση ως σήμερα)

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος με κατεύθυνση τις Εικαστικές Τέχνες μπορούν ενδεικτικά να απασχοληθούν ως εικαστικοί καλλιτέχνες, γραφίστες στη διαφήμιση και στον χώρο του εντύπου, στη σκηνογραφία, στο animation, στον κινηματογράφο κ.λπ. Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 128 (ΦΕΚ 233 τ.Α’/26-11-2012), οι απόφοιτοι του Τμήματός μας που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006/7 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών εντάσσονται  στον κλάδο  εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος με κατεύθυνση Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης μπορούν ενδεικτικά να απασχοληθούν:

 • Ως στελέχη διοίκησης, διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών.
 • Ως σύμβουλοι σε γκαλερί έργων τέχνης.
 • Ως ιστορικοί τέχνης σε μουσεία και συναφείς οργανισμούς.
 • Ως κριτικοί τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Ως Ιστορικοί Τέχνης και σε συναφείς θέσεις έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού (3Κ/2008. ΦΕΚ 226/16-5-2008) με τον κωδικό «107, ΠΕ Ιστορικών Τέχνης» καθώς και στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2014. ΦΕΚ 1/23-1-2014) με τον ίδιο κωδικό.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006, και το οποίο αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ 2731/Β/13-10-2014.

Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία αποφοίτων μεταπτυχιακού επιπέδου που θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της τέχνης και της επιστήμης μέσω έρευνας.
Το ΠΜΣ του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης οδηγεί:

I) Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
  Α) Εικαστικές Τέχνες
  Β) Επιμέλεια Εκθέσεων

II) Διδακτορικού Διπλώματος σε διπλωματούχους μεταπτυχιακού επιπέδου Α.Ε.Ι. Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite