Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

Γραμματέας: Μαρία Καπιτοπούλου

Γραμματεία:
Τηλ.:
26510-07201, 07481, 07521, 07924, 07436, 07122, 07517, 07811
FAX: (26510) 07019
E-mail: 
Δικτυακός τόπος: http://www.med.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δώδεκα (12) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποδιαιρείται σε επτά (7) Τομείς:

 • Το Λειτουργικό-Κλινικοεργαστηριακό Τομέα
 • Το Μορφολογικό-Κλινικοεργαστηριακό Τομέα
 • Τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
 • Το Χειρουργικό Τομέα
 • Τον Τομέα Υγείας του Παιδιού
 • Τον Τομέα Παθολογίας
 • Τον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Εργαστήρια-Κλινικές και Σπουδαστήρια

Εργαστήρια

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 • Μικροβιολογίας
 • Φυσιολογίας
 • Γενικής Βιολογίας
 • Βιολογικής Χημείας
 • Φαρμακολογίας
 • Κλινικής Χημείας

Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 • Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Παθολογικής Ανατομίας
 • Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 • Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και
Ψυχικής Υγείας

 • Ιατρικής Ψυχολογίας
 • Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Τομέας Υγείας του Παιδιού

 • Παιδιατρικής

Τομέας Παθολογίας

 • Ανοσολογίας

Κλινικές

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

 • Ψυχιατρική

Χειρουργικός Τομέας

 • Μαιευτική-Γυναικολογική
 • Ορθοπαιδική
 • Χειρουργική
 • Ουρολογική
 • Αναισθησιολογίας
 • Καρδιοχειρουργική
 • Πλαστική Χειρουργική και Εγκαυμάτων
 • Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Τομέας Υγείας του Παιδιού

 • Παιδιατρική
 • Νεογνολογική

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

 • Ωτορινολαρυγγολογική
 • Οφθαλμολογική
 • Νευρολογική
 • Νευροχειρουργική

Τομέας Παθολογίας

 • Παθολογική Α' & Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα
 • Παθολογική Β'
 • Ογκολογική
 • Ρευματολογική
 • Αιματολογική
 • Ενδοκρινολογική
 • Καρδιολογική
 • Πνευμονολογική
 • Νεφρολογική
 • Δερματολογική
 • Εντατική Θεραπεία

Σπουδαστήρια

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

 • Σπουδαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής

Εκτροφεία

Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

 • Εκτροφείο Πειραματοζώων

Μουσείο

Ιστορίας της Ιατρικής.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθορίζονται κατά Τομέα ως εξής:

1. Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Βιολογική Χημεία, Βιολογία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Χημεία.
Μαθήματα: Χημεία, Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ, Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία ΙΙ, Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙΙ, Μικροβιολογία Ι, Μικροβιολογία ΙΙ, Φαρμακολογία Ι, Φαρμακολογία ΙΙ.
Μαθήματα επιλογής: Ελεύθερες ρίζες: Βιοχημεία και Παθολογική Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Ναρκωτικά, Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, Μοριακή Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, Εισαγωγή στις θεωρίες των βιολογικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στη φυσιολογία του ανθρώπου, Περιβαλλοντική Φυσιολογία - Εισαγωγική στην Περιβαλλοντική Ιατρική Εισαγωγή στη γενετική του ανθρώπου, Εισαγωγή στη βιολογία των βλαστικών κυττάρων, Από το γονιδίωμα στο πρωτέωμα, Αρχές φαρμακοκινητικής, Κλινική Χημεία, Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.

2. Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός Τομέας

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία, Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Φυσική, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία, Ακτινοθεραπεία, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία, Ιατρική Πληροφορική.
Μαθήματα: Ιστολογία Ι - Εμβρυολογία Ι, Ανατομία Ι, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Πληροφορική, Ανατομία ΙΙ, Ιστολογία ΙΙ - Εμβρυολογία ΙΙ, Γενική Παθολογική Ανατομία, Ακτινολογία Ι, Ακτινολογία ΙΙ, Ιατροδικαστική-Τοξικολογία, Ειδική Παθολογική Ανατομία.
Μαθήματα επιλογής: Ακτινοπροστασία στην Ιατρική, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Μηχανική βιολογικών ρευστών, Επιλεγμένα θέματα Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής, Επιλεγμένα θέματα Κυτταρολογίας, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική ευθύνη.

3. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Ψυχιατρική, Ιστορία της Ιατρικής, Υγιεινή, Επιδημολογία.
Μαθήματα: Ιατρική Ψυχολογία, Ιατρικά Μαθηματικά-Ιατρική Βιοστατιστική, Υγιεινή και Επιδημιολογία Ι, Υγιεινή και Επιδημιολογία ΙΙ, Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική ηθική - Δεοντολογία - Ιατρική Νομολογία, Ψυχιατρική Ι
Μαθήματα επιλογής: Πολιτικές Υγείας, Ψυχοσωματική, Παιδοψυχιατρική.

4. Χειρουργικός Τομέας

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Χειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Μαιευτική-Γυναικολογία, Ορθοπαιδική, Αναισθησιολογία, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Ιατρική Γενετική και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γυναικολογική Ογκολογία, Γυναικολογική Ενδοκρινολογία.
Μαθήματα: Χειρουργική/Παθολογική Σημειολογία, Χειρουργική Παθολογία Ι, Ουρολογία, Χειρουργική Ορθοπεδική και Τραυματολογία, Χειρουργική Παθολογία ΙΙ, Μαιευτική-Γυναικολογία, Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Χειρουργική,Επείγουσα Ιατρική.
Μαθήματα επιλογής: Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, Γυναικολογική Ογκολογία, Μικροχειρουργική, Αναισθησιολογία, Ανδρολογία, Πλαστική Χειρουργική και Εγκαύματα, Γυναικολογική ενδοκρινολογία και στείρωση, Αθλητικές κακώσεις, Ρομποτική χειρουργική και χρήση του Η/Υ στη Σύγχρονη Ιατρική, Βασική και προχωρημένη αντιμετώπιση του τραύματος, Ενδοσκόπηση στη Γυναικολογία, Προγεννητικός έλεγχος και διάγνωση.

5. Τομέας Υγείας του Παιδιού

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Παιδιατρική, Παιδονεφρολογία, Παιδοκαρδιολογία, Παιδοαιματολογία, Παιδονευρολογία, Νεογνολογία.
Μαθήματα: Φυσιολογικό Παιδί - Παιδιατρική.
Μαθήματα επιλογής: Εφηβική Ιατρική.

6. Παθολογικός Τομέας

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Παθολογία, Ρευματολογία, Πνευμονολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Νεφρολογία, Καρδιολογία, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Εντατική θεραπεία, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική.
Μαθήματα: Παθοφυσιολογία Ι, Παθοφυσιολογία ΙΙ, Νοσολογία, Πνευμονολογία, Δερματολογία, Καρδιολογία, Παθολογία, Γενική Ιατρική, Εντατική Θεραπεία.
Μαθήματα επιλογής: Ογκολογία, Μαθήματα Αιματολογίας, Επαγγελματικά νοσήματα, Μεταβολικά νοσήματα, Πρόληψη καρδιακών νόσων, Επεμβατική Καρδιολογία, Μαθήματα μοριακής Ενδοκρινολογίας, Δερματολογία φαρμακευτικών εξανθημάτων, Χρόνια νεφρική νόσος, Εξελίξεις στην εντατική θεραπεία.

7. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π.: Νευρολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Νευροχειρουργική, Γναθοπροσωπική.
Μαθήματα: Οφθαλμολογία, Νευρολογία, Ωτορινολαρυγγολογία.
Μαθήματα επιλογής: Μαθήματα παιδικής Οφθαλμολογίας, Νευροχειρουργική, Γναθοπροσωπική.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Τομέας Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός

Γαλάρης Δημήτριος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Γεωργάτος Σπυρίδων, Καθηγητής Βιολογίας
Ευαγγέλου Άγγελος, Καθηγητής Φυσιολογίας
Μαρσέλος Μάριος-Αθανάσιος, Καθηγητής Φαρμακολογίας
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Φώτσης Θεόδωρος, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
Καλφακάκου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Κιόρτσης Δημήτριος-Νικηφόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας
Κωνσταντή Mαρία, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Φαρμακολογίας
Λαζαρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
Λεβειδιώτου-Στεφάνου Σταματίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Μπαϊρακτάρη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
Παπαμαρκάκη Θωμαΐς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
Σύρρου Μαρίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας-Ιατρικής Γεννετικής
Φράγκου-Λαζαρίδη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
Φριλίγγος Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Αντωνίου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Βεζυράκη Πατρώνα, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Καρκαμπούνας Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας με έμφαση στην «Περιβαλλοντολογική Φυσιολογία»
Κούκλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας
Κωλέττας Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας με έμφαση στη Μοριακή Φυσιολογία
Παππάς Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας
Πέσχος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής στη Φυσιολογία με έμφαση στην Κυτταρική Φυσιολογία
Πολίτου Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας
Τζαβάρας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Βιολογίας
Χριστοφορίδης Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Γκαρτζονίκα Κωνσταντίνα, Λέκτορας Μικροβιολογίας

Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός

Αργυροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Βουγιουκλάκης Θεόδωρος, Καθηγητής Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας
Καλέφ-Εζρά Τζων, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Καναβάρος Παναγιώτης, Καθηγητής Ανατομίας που καλύπτει και την Ιστολογία-Εμβρυολογία
Μαλάμου-Μήτση Βασιλική, Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας
Mπάη Mαρία, Καθηγήτρια Παθολογικής Aνατομίας
Στεφάνου Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομίας
Τζαφλίδου Μαργαρίτα, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής
Τσαμπούλας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ακτινολογίας
Δαλαβάγκα Παναγιώτα-Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Μπατιστάτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας
Τσέκερης Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας
Φωτόπουλος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής
Γαλάνη Βασιλική, Επίκουρος Καθηγήτρια Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Γούσια Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας
Εμφιετζόγλου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
Καλαμίδας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Κιτσούλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Λεοντίου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Μητσέλου Αντιγόνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας
Παναγιωτίδης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας στην Παθολογική Ανατομία
Ρήγας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Χαρχαντή Αντωνία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας με έμφαση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
Αστρακάς Λουκάς, Λέκτορας Ιατρικής Φυσικής
Κουρκουμέλης Νικόλαος, Λέκτορας Ιατρικής Φυσικής
Μπαρπούτη Αλεξάνδρα, Λέκτορας Ανατομίας -ιστολογίας- Εμβρυολογίας
Μπούμπα Βασιλική, Λέκτορας Ιατροδικαστικής -Τοξικολογίας με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία
Σπυρίδωνος Παναγώτα, Λέκτορας Ιατρικής Πληροφορικής

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας

Ιωαννίδης Ιωάννης, Καθηγητής Υγιεινής
Μαυρέας Βενετσάνος, Καθηγητής Ψυχιατρικής
Υφαντής Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής
Βελογιάννη Λαμπρινή, Επίκουρος Καθηγήτρια Ηθικής και Δεοντολογίας
Δαμίγος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής με έμφαση στην Ιατρική Ψυχολογία
Δημολιάτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής
Ντζάνη Ευαγγελία, Επίκουρος Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία
Σαλαντή Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Επιδημιολογίας
Σκαπινάκης Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής
Ευαγγέλου Ευάγγελος, Λέκτορας Υγιεινής με έμφαση στην Κλινική και Μοριακή Επιδημιολογία
Μαντάς Χρήστος, Λέκτορας Ψυχιατρικής
Πετρίκης Πέτρος, Λέκτορας Ψυχιατρικής
Τζουλάκη Ιωάννα, Λέκτορας Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία
Τσιλίδης Κωνσταντίνος, Λέκτορας Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία

Τομέας Χειρουργικός

Αποστολάκης Ευστράτιος, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής
Γεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Γεωργούλης Αναστάσιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Δαλκαλίτσης Νικόλαος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Μακρυδήμας Γεώργιος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Μπαλτογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής Χειρουργικής
Μπερής Αλέξανδρος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ξενάκης Θεόδωρος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ξηροπόταμος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας
Παρασκευαΐδης Ευάγγελος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Σοφικίτης Νικόλαος, Καθηγητής Ουρολογίας
Στέφος Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στην Εμβρυομητρική Ιατρική
Φατούρος Μιχάλης, Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων
Γιαννάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας επί του Επιστημονικού της Φυσιολογίας του Ουροποιητικού Συστήματος και της Ενδοσκοπικής Ουρολογίας
Καλανταρίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
Κάτσιος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Κορομπίλιας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Λυκούδης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής
Ματσάγκας Μιλτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Μητσιώνης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Νάστος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Ντούσιας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στη Γυναικολογική Ογκολογία
Πασχόπουλος Μηνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Ρούκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ερευνητική πειραματική χειρουργική
Αρναούτογλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας
Βεκρής Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Γελαλής Ιωάννης, Επίκουρος Ορθοπαιδικής με έμφαση στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης και επανορθωτική Χειρουργική ενηλίκων
Γιαννακόπουλος Ξενοφών, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Γκλαντζούνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
Μήτσης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
Μπαλτογιάννης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας
Μπάτσης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Ναυρόζογλου Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας με έμφαση στη Γυναικολογική Ογκολογία.
Πέτρου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Αναισθησιολογίας
Πλούμης Αβραάμ, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Χαρίσης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής-Μεταμοσχεύσεων
Βασιλειάδης Χαρίλαος, Λέκτορας Ορθοπαιδικής
Βλάχος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Χειρουργικής
Κολιόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας Μαιευτικής -Γυναικολογίας με έμφαση στη Γυναικολογική Ογκολογία
Μπαλή Χριστίνα, Λέκτορας Χειρουργικής
Τζίμας Πέτρος, Λέκτορας Αναισθησιολογίας

Τομέας Υγείας του Παιδιού

Ανδρονίκου Στυλιανή, Καθηγήτρια Νεογνολογίας
Σιαμοπούλου-Μαυρίδου Αντιγόνη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Χάλλα Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Χαλιάσος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής
Γιάπρος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Νεογνολογίας
Τζούφη Μερόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Βλάχος Αντώνιος, Λέκτορας Παιδοκαρδιολογίας
Μάκης Αλέξανδρος, Λέκτορας Παιδοαιματοτολογίας
Σιώμου Αικατερίνη, Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση στην Παιδιατρική Νεφρολογίας
Τσαμπούρη Σοφία, Λέκτορας Παιδιατρικής

Τομέας Παθολογικός

Γουδέβενος Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας-Καρδιολογίας
Δρόσος Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας
Ελισάφ Μωυσής, Καθηγητής Παθολογίας
Μιχάλης Λάμπρος, Καθηγητής Καρδιολογίας
Νάκος Γεώργιος, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Παυλίδης Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας
Σιαμόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας
Τσατσούλης Αγαθοκλής, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας
Τσιάνος Επαμεινώνδας, Καθηγητής Παθολογίας
Δασκαλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας
Κωλέττης Θεόφιλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας
Μπασούκας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας
Μπριασούλης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας
Τσιάρα Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας
Χρήστου Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Βούλγαρη Παρασκευή, Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας με έμφαση στην Ανοσολογία
Κατσούρας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Καψάλη Ελένη, Επίκουρη Αιματολογίας
Κουλούρας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας
Λιάμης Γεώργιος, Επίκουρος Παθολογίας
Μηλιώνης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας
Νάκα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιολογίας
Πενθερουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας
Τίγκας Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Χριστοδούλου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Γαϊτάνης Γεώργιος, Λέκτορας Δερματολογίας
Καλαμπόκης Γεώργιος, Λέκτορας Παθολογίας
Καράσσα Φωτεινή, Λέκτορας Ρευματολογίας
Κατσάνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Γαστρεντερολογίας
Κορατζόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας Καρδιολογίας
Κοσμίδου Μαρία, Λέκτορας Παθολογίας
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος, Λέκτορας Παθολογίας
Μπαλταγιάννης Γεράσιμος, Λέκτορας Γαστρεντερολογίας
Ντουνούση Ευαγγελία, Λέκτορας Νεφρολογίας με έμφαση στις μεταμοσχεύσεις
Τατσιώνη Αθηνά, Λέκτορας Γενικής Ιατρικής
Τσιμιχόδημος Βασίλειος, Λέκτορας Παθολογίας

Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων

Ασημακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Κυρίτσης Αθανάσιος, Καθηγητής Νευρολογίας
Ασπιώτης Μιλτιάδης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Ασπρούδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Βούλγαρης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Εξαρχάκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Καλογερόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Καστανιουδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Κίτσος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας
Λαγός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας
Στεφανιώτου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας
Γιαννόπουλος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Πελίδου Συγκλητή-Ερριέττα, Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας
Κατσάνος Ανδρέας, Λέκτορας Οφθαλμολογίας
Ράγκος Βασίλειος, Λέκτορας Γναθοπροσωπικής

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ακολουθούν το ιατρικό επάγγελμα-λειτούργημα σε μία από τις πολλές του εκφάνσεις, μετά από τις αντίστοιχες περαιτέρω σπουδές ειδικότητας.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Κοινωνική Ιατρική-Παιδοψυχιατρική (από το 1993-94), Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας (από το 1998-99).
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (από το 1997-98).
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Βιολογικού και του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γραμματειακή υποστήριξη Νοσηλευτική Αθηνών.

Βιοτεχνολογία (από το 1997-98).
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (από το 1996).
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ευθύνη του Τμήματος Φυσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος.

Αντιμετώπιση του πόνου.
Σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

Νοσηλευτική Παθολογία.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμπραξη με το Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής Ηπείρου.

Τα παραπάνω ΠΜΣ απονέμουν διπλώματα ειδίκευσης. Οι διπλωματούχοι μπορούν να συνεχίσουν για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω ΠΜΣ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2011-2012 / Τμήμα Ιατρικής

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite